Manuál pro organizátory soutěžních kol

Manuál pro organizátory soutežních kol

 

Úvod

 

přejděte na web http://chces-soutezit.cz/

 

Organizátory soutěží přidávají do systému buď administrátoři systému, nebo kolegové organizátoři.

Pokud Vám přišel e-mail s přístupem do systému, můžete pokračovat a následující odstavec přeskočit.

Pokud chcete být organizátorem soutěží a olympiád, kontaktujte svého nadřízeného nebo kolegu.

 

Členění soutěží a olympiád v systému

na této stránce: http://chces-soutezit.cz/souteze/prehled najdete přehled soutěží ve vámi zvoleném roce.

Každá soutěž se skládá z:

 1.  Kategorie: jedné až x kategorií
 2.  Okruhy: jednoho až x okruhů a
 3.  Kola: v okruzích jsou zanořena soutěžní kola, které vzájemným navazováním vytváří strom  soutěžních kol.

 

obr1

Obr. 1 Ukázka členění soutěže Matematická olympiáda.

 

Role koordinátora v systému

Poté, co vás kolega nebo nadřízený přidá do systému, budete koordinovat soutěžní kola, která Vám budou přidělena ke správě nadřízenými rolemi v systému.

Typicky např. budete přiděleni jako koordinátoři soutěžního kola (např. Brno-město) a budete spravovat dané kolo.                                                                                                                      To obnáší

 •      -  schvalování/zamítání žádostí o vytvoření podřízených školních kol
 •      -  správa přidělených soutěžních kol, např. vyplňování informací o kole přebírání/zamítaní žáků navržených na postup z nižších kol atd.

 

Vám podřízená role jsou “školní koordinátoři”.

Ti vznikají tak, že si žádají pod konkrétní nadřízeným kolem (ať už Krajským, okresním, nebo např. regionálním - např. zmiňované Brno-město) o vytvoření školního kola, pokud okruh školních kol v dané kategorii existuje.

Pokud školní organizátor vytvoří nové školní kolo, všem lidem s oprávněním ke správě tohoto kola (tj. i lidem s oprávněním k nadřazeným úrovním kol vůči tomuto kolu) přijde hromadný e-mail s upozorněním, že nové kolo bylo vytvořeno.

Viz tlačítko:

obr2

 

Jak se koordinátor stane správcem konkrétního kola?

 1.  člověk, který má oprávnění na existující kolo, vám přidělí přístup pomocí funkce “oprávnění uživatelé”
 2.  nebo si zažádáte o přístup do kola pomocí funkce “zažádat o přístup”, kterou uvidíte po přihlášení v levém sloupci vybraného soutěžního kola.

obr3

V obou případech budete informování e-mailem o tom, že můžete dané kolo spravovat.

Co může dělat koordinátor v rámci systému?

Většinu voleb naleznete v pravém horním rohu po přihlášení:

 

obr4

 

 • Profil: zde můžete upravovat svoje osobní údaje.
 • Můj subjekt: slouží k zobrazení subjektu, pod který jako koordinátor spadáte.

Přidělené soutěže: zobrazuje Vám přidělená soutěžní kola.

Jak nalézt soutěžní kola, která má koordinátor přidělena

 

Pokud máte v rámci soutěže/olympiády přiděleno nějaké (jedno a více) soutěžních kol, bude v přehledu soutěží u soutěže vidět žlutá tužka a to i v případě, že je soutěž pro veřejnost neviditelná. (Pokud je soutěž neviditelná a nespravujete v ní žádné soutěžní kolo, tak ji stejně jako veřejnost nevidíte. To platí i pro kategorie kola).

obr5

Přehled všech kol výčtem naleznete v nastavení záložce Přidělené soutěže.                      http://chces-soutezit.cz/uzivatel/moje-souteze

 

Jak dostanu přístup k soutěžnímu kolu?

 

Uvažujme že jste nebo máte být koordinátor Matematické olympiády kategorie A a okresního kola Brno-město (viz. obr. 1). Jako koordinátora Vás musí do daného kola přiřadit jako oprávněnou osobu nějaká nadřízená role (např. administrátor, nebo koordinátor, který spravuje nadřízené kolo). Jakmile to udělá, budete o této skutečnosti informováni e-mailem.

Vy se potom můžete rozhodnout, že dané kolo Brno-město zpřístupníte pro úpravu nějakému kolegovi. To se dělá v administrační liště pod tlačítkem oprávnění. viz. obr.:

obr6

(Pozn.: žlutou administrační lištu uvidíte pouze v případě, že máte k danému kolu oprávnění)

Pomocí dané stránky můžete přiřadit ke kolu oprávněného uživatele.

 

Pokud je již v systému, stačí ho nalézt pod tlačítkem Najít uživatele.

obr7

 

Pokud ještě neexistuje, tak úplně dole, pod přehledem uživatelů naleznete tlačítko Přidat uživatele.

obr8

 

Dědičnost oprávnění

Oprávnění se dědí na podřízená kola!

Např. pokud máte oprávnění pro kolo “Jihomoravský kraj”, pak máte oprávnění i na podřízená kola “Brno-město” -> “školní kolo Novoměstská” atd. viz. obr.1

 

Úprava soutěžního kola

Pokud máte k danému kolu oprávnění, můžete ho spravovat pomocí tlačítek, viz. obrázek:

obr9

Viditelnost soutěžního kola

Pokud je soutěžní kolo neviditelné, tak ho vidí pouze administrátoři a uživatelé, kteří k němu mají udělené oprávnění. Pokud je nadřízené kolo neviditelné, pak veřejnost nevidí podřízené kolo.

Viditelnost se nastavuje na vyznačených místech:

obr10

a také v administrační části soutěžního kola:

 

Mám na starosti okresní kolo, jak budou přibývat školní kola?

Možnosti:

 1.  O vytvoření kola zažádá někdo ze školy.
 2.  Vytvoříte kolo sami, Váš kolega, nebo někdo z nadřízených kol

 

1. O vytvoření kola zažádá někdo ze školy

Postup, který absolvují pracovníci škol, viz.:    https://docs.google.com/document/d/1U2qlbDxajsgpZc5xU0RFsZCnLMVQXxiSU3O34rRjSgM/edit

Pokud žádají u kola, které spadá pod Vás, tak dostanete e-mail s touto informací, a poté můžete potvrdit nebo zamítnout vytvoření kola v administraci pod záložkou “Správa neschválených účtů, oprávnění a soutěžních kol” .

obr11

 

2. Vytvoříte kolo sami, Váš kolega, nebo někdo z nadřízených kol

Tato možnost se vám zpřístupní, pokud máte na starosti nějaké kolo, které má podřízený okruh. Viz. obrázek:

obr18

 

možnosti:

 1. Přidat rychle
  vyžaduje pouze nejnutnější čtyři atributy, které se musí vyplnit.
 2. Přidat kolo
  umožní kompletní nastavení soutěžního kola

 

A. Přidat rychle

obr19

 

B. Přidat kolo 

obr20