Manuál pro pracovníky škol

Manuál pro pracovníky škol

 

Tento manuál slouží jako návod pracovníkům škol, kteří chtějí přihlásit svoji školu k účasti do některé z kategorií olympiád a přihlásit do tohoto kola soutěžící.

V pravém horním menu klikněte na „SOUTĚŽE“.

Zobrazí se všechny soutěže (Olympiády) vypsané v příslušném roce.

Vytvoření soutěžního kola

V každá olympiádě, která má školní kola, můžete zažádat o vytvoření školního kola.

 1.  Pro vytvoření školního kola si zvolte konkrétní olympiádu a poté její podkategorii.
 2.  Pro vytvoření školního kola se musíte proklikat na úroveň soutěže o jednu vyšší, než je školní      kolo. Tj. na kolo, do kterého postoupí žáci ze školního kola.
 3.  V pravém sloupci se zobrazí „Školní kola“ a seznam již vytvořených školních kol. Pokud vaše     škola chybí, je nutné zažádat o vytvoření školního kola pomocí tlačítka „Zažádat o vytvoření     školního kola“.
 4.  Pokud máte již vytvořený účet, přihlaste se.  
  1.      Po přihlášení se automaticky odešle žádost o vytvoření školního kola
  2.      Pokračujte bodem 6.
 5.  Pokud ještě účet nemáte, proveďte registraci.
  1.      Kolonky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.
  2.      Subjektem se myslí škola nebo subjekt, pro který budete vytvářet školní kolo.
  3.      Do vaši e-mailové schránky vám dojte informace o tom, že jste zažádali o             vytvoření registrace.
  4.      Zároveň se odešle žádost o vytvoření školního kola
 6.  Po odeslání vaší žádosti vyčkejte na schválení žádosti o vytvoření školního kola. Toto schválení se provádí ručně, odsouhlasení bude trvat cca jeden pracovní den.  O schválení budete informováni e-mailovou zprávou.
 7.  Po schválení žádosti je vytvořeno školní kolo a všichni, kdo mají k vašemu školnímu kolu oprávnění (tzn. i lidé s oprávněním k nadřazeným kolům vůči vašemu kolu), včetně vás, budou o vytvoření kola informováni e-mailem.

 

Úprava školního kola

 

 1.  Přejděte na příslušné školní kolo, které chcete upravovat.
 2.  Ve žlutém pruhu v horní polovině stránky jsou ovládací prvky pro editaci.
 3.  První zleva – „oko“ – přepínání mezi viditelností soutěže (vidí ji ostatní ANO/NE, výchozí   nastavení je „neviditelná“).
 4.  Další v pořadí „Upravit soutěžní kolo“.
 5.  Po kliknutí se zobrazí kolonky s informacemi o soutěži. Některé jsou předvyplněné. Je potřeba   doplnit  „Stav“, „Formu“ a popis soutěže. Nezapomeňte v pravém horním rohu potvrdit změny   tlačítkem „ULOŽIT“.
 6.  Na další záložce „Datum a místo“ vyplňte požadovaná pole.
 7.  Další a poslední záložka „Soutěžící“.
 8.  V následujícím kroku je možnost přidání soutěžících.
 9.  Pro přidání soutěžícího do kola zvolte možnost „Vybrat soutěžícího“. V případě, že je soutěžící   již v systému, stačí jej pouze vyfiltrovat (např. pomocí jména, ale  POZOR! -  filtr je citlivý na   diakritiku). Žák se přidá kliknutím na jeho jméno.
 10.  Pokud soutěžící ještě není v systému zadaný, je možnost na této kartě žáka přidat (tlačítkem   Přidat žáka vlevo v liště nad přehledem žáků). Po vyplnění údajů se žák uloží pomocí tlačítka   „Uložit“. Tím je v systému a je možnost ho vybrat do soutěže.
 11.  Opakujte kroky 9 a 10, dokud nemáte v systému zadané všechny soutěžící. Soutěžící je možné  přidávat i později.
 12.  Seznam soutěžících se ukládá pomocí tlačítka „Uložit soutěžící“ pod seznamem soutěžících.
 13.  Po skončení soutěže se žákům v seznamu soutěžících přidá bodový zisk, zvolí se pořadí,   úspěšný řešitel a zda je žák nominován do dalšího kola. Po těchto úpravách je opět nutné   použít tlačítko „Uložit soutěžící“.

Vytvoření žádosti o dotaci PPNS

v systému můžete pro svůj subjekt žádat o dotaci následujícím způsobem:

 1. přihlaste se do systému
 2. klikněte na svůj e-mail v pravém-horním rohu a klikněte na “můj subjekt”
 3. dole na stránce vašeho subjektu naleznete “Žádost o finance”, vyberete školní rok za který žádáte a kliknete na “zobrazit”
 4. výsledný přehled si můžete exportovat do Excelu, doplnit údaje a poslat