Manuál pro administrátory informačního systému školních soutěží - Uživatelská nabídka a administrační rozhraní

Část 2: Uživatelská nabídka

 

Po přihlášení do systému klikneme na náš e-mail v pravém horním rohu okna a zobrazí se nám menu:

 

un1

 

 1.  Pod odkazem Profil se nám zobrazí okno s údaji o našem profilu, které zde můžeme měnit:

 un2

 

 

 1. Odkaz Můj subjekt nás zavede na přehled podrobných informací o subjektu, ke kterému náležíme. Kromě základních informací o subjektu, zde nalezneme také přehled příslušných žáků, osob.

un3

 

 1. Dále zde najdeme přehled soutěžních kol, které daný subjekt pořádá. Ve spodní částí se nachází možnost vygenerovat Žádost o finance nebo přehled excelence bodů. U obou možností musíme vybrat školní rok, ke kterému se vztahují. Jak vypadají jednotlivé stránky, se můžeme podívat na dva následující obrázky. Vygenerované tabulky je možné stisknutím tlačítka Export Excel exportovat do Excel souboru, který nám je následně stažen, případně nabídnut ke stažení.

un4

 

un5

 

 1. Pod odkazem Přidělené soutěže se nám zobrazí seznam soutěží, ke kterým máme přidělené oprávnění.

un7

 

 

 1. Odkaz Změna hesla nám umožňuje změnit heslo. Nové heslo uložíme tlačítkem Změnit.

un8

 

  • Odkazem Vyúčtování JMK se dostaneme na přehled soutěžních kol v rámci Jihomoravského kraje. Výpis můžeme ovlivnit výběrem ročníku, ve kterém se soutěžní kolo pořádá. Ve výchozím stavu jsou vybrány všechny ročníky.
  Přehled je zobrazen formou tabulky. Sloupec Název se skládá z názvu soutěže - kategorie - školního kola. Po kliknutí na tyto části je možné přejít rovnou na detail dané části (klikneme-li na Biologická olympiáda, jsme přesměrováni na detail Biologické olympiády). Pod ikonkouse nám zobrazí formulář, ve kterém můžeme zpracovat vyúčtování soutěžního kola. Podrobněji popsáno v kapitole Část 1, 7.1) Finance.

un9

 

 1. Přehled uživatelů slouží k zobrazení všech uživatelů, kteří se nacházejí v systému. Tlačítkoun13 slouží k zobrazení detailu uživatele.

 

un10

 

 

Část 3: Administrační rozhraní

 

    Do administračního rozhraní se dostaneme rozbalením uživatelské nabídky (viz. předešlá kapitola) a kliknutím na nabídku Administrace. Tohle rozhraní nám umožňuje správu např.               žáků, uživatelů, subjektů, schvalovat účty atd...

 

        un11

 

1) Správa uživatelů:  

 

  Zde můžeme upravovat uživatele, ke kterým máme oprávnění. Záznamy jsou zobrazeny v přehledné tabulce, kdy uživatele je opět možné filtrovat.

 

un12

 

U každého záznamu můžeme vpravo vidět ikonky:

 

 1. un13  - slouží k zobrazení detailu uživatele

un14

 

 1. un15 - editace uživatele. Otevře se nám editační okno, stejné jako při přidávání nového uživatele. Pouze zde nelze změnit emailovou adresu.
 2. un16 - smazání uživatele. Pokud je uživatel např. koordinátorem soutěže, soutěžní kategorie nebo kola, je nejdříve nutné upravit daným položkám koordinátory.
 3. un17 - změna emailu uživatele

un18

Ve správě uživatelů je možné také přidat nového uživatele do systému kliknutím na tlačítko Přidat novou osobu:

 

un19

Zde zadáme údaje nového uživatele. Jméno, Příjmení, registrační e-mail, subjekt a role jsou povinné údaje. Kliknutím na tlačítko Uložit dojde k uložení uživatele a přesměrováni na jeho editace. Na přehled uživatelů se můžeme vrátit tlačítkem Zpět na přehled osob.

 

2) Správa žáků:  

 

V tomto přehledu je seznam všech žáků v systému, které můžeme opět filtrovat podle požadovaných kritérií.un20

 

U každého záznamu se opět vpravo nacházejí tlačítka:

 1. un13 - zobrazí detail žáka. Můžeme zde vidět základní údaje a také v jakých soutěžích se žák účastní (případně i jak se umístil).

un22

 

 1. un23 - slouží k editaci údajů o žákovi
 2.  un24  - slouží ke smazání daného žáka.


Dále je možné ve správě žáků vytvořit nového žáka. To se provede stisknutím tlačítka Přidat nového žáka. Vyplníme jméno, příjmení, datum narození nového žáka a vybereme subjekt, ke kterému náleží. E-mail není povinný. Uložení provedeme stisknutím tlačítka Uložit.

un25

Systém také kontroluje duplicitu žáků – pokud se při přidávání nového žáka shodují jméno, příjmení a datum narození s daty žáka, který je již v přehledu uveden, zobrazí se upozornění s dotazem, zda chceme nového žáka skutečně přidat. Součástí upozornění je také informace se kterým žákem byla nalezena shoda. Pokud si přesto přejeme přidat žáka, klikneme na Uložit a vrátíme se zpět na přehled žáků. To se hodí zejména z důvodu, abychom nevytvářeli duplicitní žáky při přidání např. do soutěžního kola, ale použili již existující záznam s žákem. (Tedy aby v systému nebyla zanesená např. 7x Karolína Dederová, protože se zúčastní 7mi soutěžních kol.)

 

un26

 

 

3) Správa subjektů:  

 

Jedná se o přehled subjektů, které jsou uloženy v systému. Subjekty je možné filtrovat, podle požadovaných kritérií.

un27

 

Opět se zde nacházejí u každého záznamu vpravo ovládací tlačítka:

 1. un23 - slouží k editaci
 2. un24 - slouží ke smazání subjektu

Nový subjekt lze přidat stisknutím tlačítka Vložit nový subjekt. Vyplníme informace o subjektu. Položky jméno, IČO, typ a oblast subjektu jsou povinné údaje. Klikneme na Uložit, tím dojde k uložení subjektu a jsme přesměrováni na editaci subjektu. Na přehled subjektů se lze vrátit pomocí tlačítka Zpět na přehled subjektů.

 

un28

 

4) Správa neschválených účtů, oprávnění a soutěžních kol:

 

Slouží ke spravování žádosti o registraci, vytvoření nového školního kola nebo žádosti o přístup. Žádosti jsou členěny vždy podle uživatele, ke kterému se vztahují. Obecně platí, že nejdříve musí být schválen uživatel, poté lze udělovat přístup, případně schvalovat vytvoření nových školních kol. Pokud není uživatel schválen je zobrazeno políčko na výběr role, kterou je potřeba uživateli přiřadit. Tato role omezuje, co může uživatel se systémem provádět. Vybrat lze pouze roli stejnou nebo nižší, než je naše přidělená. Vpravo se poté nacházejí ovládací prvky pro obsluhu žádosti.

un29

 1. Ikonka un30 slouží ke schválení žádosti. V případě přijmutí uživatelské registrace dojde také k vygenerování přístupového hesla a odeslání jej uživateli pomoci emailu.
 2. Ikonka un31 slouží k zamítnutí žádosti. V případě zamítnutí uživatelské registrace, dojde k přesunu žádosti do nabídky neschválených účtů. Tím je omezeno, že uživatel nemůže opakovaně se pokoušet registrovat se stejným emailem a zároveň je možné v budoucnu registraci schválit.

un32

 

Dále se zde nacházejí žádosti o schválení přístupu a nebo vytvoření nového soutěžního kola. O jaký druh žádosti se jedná lze vidět na obrázku níže. V případě zamítnutí těchto dvou žádostí, už ovšem dojde k jejich nevratnému smazání.  

 

un33

 

Uživatelé, kteří podali žádosti, jsou o jejich kladném vyřízení informování pomocí emailové zprávy.

5) Přehled neschválených uživatelských účtů.

 

Zobrazují se zde zamítnuté uživatelské registrace. Pomocí tlačítka un34 je lze přesunout do přehledu neschválených žádostí, kde je možné žádost povolit.

un35

 

6) Správa školních roků

 

Správa školních roků nám poskytuje přehled vytvořených školních roků, které se nacházejí v systému, a také které lze nastavit např. soutěžním. Ovlivňuje např. možnosti vyhledávání, třídění, výběru školního roku.

un37

Vpravo se u každého školního roku nacházejí ovládací tlačítka:

 1. un39 - umožňuje nastavit aktivní školní rok. Tato volba poté ovlivní, který školní rok bude automaticky předvyplněn (např. ve vyhledávání, vytváření soutěže, atd…).
 2. un40 - v tomto případě se nejedná o tlačítko, ale pouze o indikátor, který školní rok je nastavený jako výchozí.
 3. un50 - slouží k editaci školního roku. Vzhled formuláře je stejný jako v případě vytváření nového školního roku (lze vidět na obrázku níže).

Další možností je přidání nového školního roku (tlačítkem Přidat školní rok):

un51

7) Správa školních roků

 

Každý subjekt má přiřazený určitý typ subjektu. Typy jsou zobrazeny ve formě tabulky, v které lze filtrovat podle názvu, nebo nadřazeného typu.

Každý záznam má opět na pravé straně administrační tlačítka:

 1. un52 - umožňuje editovat typ subjektu,
 2. un53 - slouží ke smazání typu subjektu.

 

un54

 

Nový typ subjektu je možné přidat pomocí tlačítka Přidat nový typ subjektu. Uložení provedeme pomocí tlačítka Uložit.

 

un55

 

8) Správa excelence

 

Zde můžeme vidět přehled existujících skupin excelencí v systému, editovat je, případně vytvářet nové. Excelence není možné smazat, protože mohou být navázané k soutěžním kolům. Všechny excelence, které jsou zde nadefinované, se poté promítají při vytváření soutěžního kola v záložce finance (kde je možné nastavit skupinu excelence).

un56

 

Tlačítko un50 slouží k editaci excelence, tak jak jsme zvyknutí. Vytvoření nové skupiny excelence se provede tlačítkem Přidat novou excelenci. Formulář pro editaci a vytvoření nové excelence je totožný. Uložení formuláře se provede tlačítkem Uložit.

 

un58

 

9) Generování všech excelencí

 

Tato možnost nám umožňuje vygenerovat hromadně přehled excelencí pro všechny subjekty, které se nacházejí v systému. Nejdříve vybereme školní rok, pro který chceme přehled excelencí generovat a stiskneme tlačítko Zobrazit. Vzhledem k množství dat a vytíženosti serveru, chvíli trvá, než se přehled vygeneruje.

 

un59

 

Na obrázku níže můžeme vidět strukturu přehledu. Každý subjekt má svou vlastní tabulku, ve které se nacházejí záznamy žáků s počtem bodů (přepočítaných již pomocí nastavené excelence).

 

un60

 

10) Správa kategorií

 

V systému je možné vytvářet články, které mohou být zobrazeny např. v odkazech ve slideru, nebo v patičce webu. Ke správě slouží nabídka Správa kategorií.

 

un61

Správa je rozdělena na:

 1. drobečkovou navigaci (na obrázku výše Domů / Navigace). Ta nám představuje cestu složek, kde se aktuálně nacházíme.
 2. tabulku kategorií, v které jsou vypsány podřízené kategorie.
 3. tabulku článku, v které se nacházejí články, jenž jsou umístěné v aktuální kategorii (viz. drobečková navigace - v našem případě kategorie Navigace).

U tabulky kategorií i článku platí, že pokud má záznam nastavenou viditelnost na neviditelný, tak je vykreslen název černou barvou. Kategorie i články mají nastaveny automaticky pozici. tu lze změnit přetažením dané kategorie / článku na požadované umístění. Tabulky jsou interaktivní. Dále má každý záznam vpravo administrační nástroje:

 1. un57 - slouží k editaci kategorie / článku
 2. un80un81 - slouží k nastavení viditelnosti
 3. un31 - slouží k odstranění kategorie / článku. Pokud smažeme kategorii, článek se nesmaže (může být přiřazený do více kategorií).

Kategorii lze přidat pomocí tlačítka Přidat kategorii. Ve spodní části (obrázek níže) může vidět vypsané všechny kategorie. Volba slouží k zařazení nově vytvářené kategorie pod vybranou kategorii (automaticky je zde vybrána kategorie, ze které jsme sem přišli). Vybrána může být maximálně jedna kategorie. Pokud nevybereme žádnou kategorii, znamená to, že nebude umístěna v žádné kategorii. Pro příklad nazveme nově vytvořenou kategorii: Testovací kategorie, potom:

 1. nevybereme žádnou kategorii, cesta v drobečkové navigaci bude: Domů

 2. vybereme kategorii Navigace, cesta v drobečkové navigaci bude: Domů / Navigace.

un62

 

Přidání článku provedeme tlačítkem Přidat článek:

 

un63

 

Jak vidíme na obrázku výše, článek může mít přiřazenou výchozí kategorii. Pokud nemá žádnou, tak článek není zařazený v žádné kategorii. Níže lze vybrat, do kterých kategorií článek náleží. Zde může být kategorií vybraných více (poté se zobrazuje u všech vybraných kategorií). Uložení formuláře se provede tlačítkem Uložit.

 

11) Správa sliderů

 

Zde můžeme spravovat slidery, které jsou viditelné na úvodní stránce.

un64

Slidery jsou v přehledu zobrazeny v tabulce, která je interaktívní, tedy lze měnit pořadí sliderů pouhým přesunutím na požadované místo (pomocí myši přesuneme slider před jiný). Pokud má slider vypnutou viditelnost, poté je zobrazen černou barvou písma. V opačném případě je slider viditelný na hlavní obrazovce. V případě, že je více sliderů viditelných, lze mezi nimi na hlavní obrazovce přepínat. Vpravo můžeme vidět administrační tlačítka:

 1. un57 - slouží k editaci

 2. un80 - značí viditelnost slideru, naopak un81 značí neviditelnost
 3.  un31 - slouží k odstranění slideru

un65

Nový slider lze přidat pomocí tlačítka Přidat slider.

 

un66

 

Můžeme zde vidět políčka pro vyplnění základních informací a nastavení viditelnosti. Dále je možné ke slideru nastavit článek, na který jsme odkázáni, pokud na hlavní obrazovce klikneme na slideru klineme na tlačítko … Dále je možnost vybrat obrázek, který bude tvořit pozadí slideru. Uložení se provede typicky tlačítkem Uložit.

 

12) Správa šablon

 

V systému je možné vytvářet tzv. šablony. Ty se dají následně použít např. při vytváření článků, popisku soutěží atd… Strukturu správy šablon můžeme vidět na obrázku níže. Je možné měnit pořadí šablon a to pouhým přetažením šablony na její místo. Pokud má název šablony černou barvu, znamená to, že šablona je skrytá. Tabulka je tedy interaktivní. Najdeme zde také vpravo administrační nástroje:

 1. un50 - slouží k editaci šablony

 2. un80 - značí, že šablona je viditelná, un81 - značí, že šablona je neviditelná

 3.  un31 - slouží k odstranění šablony

 

un68

Vytvoření nové šablony se provede stisknutím tlačítka Přidat šablonu. Vzhled okna pro přidání / editaci šablony můžeme vidět na obrázku níže. Je nutné vyplnit název šablony a poté se nadefinuje šablona. Na obrázku můžeme vidět, že jsme nadefinovali jednoduchou tabulku s rozměry 3x3. Editor funguje jako např. Word. Je tedy možné vkládat obrázky, vytvářet tabulky, členit text do odstavců, atd…

 

un69

 

Na obrázku výše lze vidět zvýrazněné tlačítko. To slouží k otevření nabídky již existujících šablon a následně jejich načtení do editoru. Šablony lze použit kdekoliv v systému, kde je dostupný editor, který lze vidět na obrázku výše (ten, v němž vytváříme novou šablonu - pod názvem pole Obsah).

 

un70

 

13) Správa rolí

 

V systému existují dva druhy oprávnění. 

 1. Pro přístup do části soutěží. Princip fungování je popsán v kapitole věnující se správě oprávnění u soutěží, soutěžních kategorií a kol.

 2. Druhý typ oprávnění určuje přístup do administrační části systému.

V administrační části systému se už nepřidělují oprávnění konkrétním osobám, ale tzv. rolím. Každý uživatel má přidělenou roli v systému. Může se jednat např. o administrátora nebo koordinátora, přičemž každá role má odlišné oprávnění. Dále v systému existuje speciální role tzv. Guest. Ta slouží pro nepřihlášené uživatele. I těmto uživatelů lze nastavit kam mají všude přístup.

 

un71

Každý záznam v přehledu správy rolí má vpravo administrační tlačítka:

 1. un72 - slouží k přidělení oprávnění pro danou roli. Na obrázku níže můžeme vidět rozdělení nastavení oprávnění pro roli Administrátor. Oprávnění jsou dělena do skupin a pak do akcí, které mohou provádět. Např. pokud ve skupině Článek, označíme oprávnění Přidat, znamená to, že uživatel s rolí Administrátor bude moc vytvořit nový článek. Oprávnění se ukládají až po stisknutí tlačítka Uložit.

nastavopr

 

 

 1. un50 - slouží k editaci role


Novou roli lze přidat tlačítkem Přidat roli.

 

un73

 

14) Správa zdrojů

 

Aby bylo možné přiřadit oprávnění pro uživatelskou roli, je nutné nejdříve vytvořit tzv. zdroje. Jedná se o skupiny, které zahrnují oprávnění k provedení nějaké činnosti. Skupina oprávnění je vlastně část URL adresy. Viz. obrázek níže:

 

un74

 

Uvažujme název skupiny: Kategorie a hodnotu Kategorie. V URL potom máme uvedeno kategorie. V případě např. v URL sprava-zdroju je hodnotou zdroje poté musí být SpravaZdroju. Název zdroje slouží pouze k naší orientaci. Naopak hodnota zdroje slouží ke správnému přiřazená v URL.

 

Vzhled přehledu skupin oprávnění:

un75

 

Nachází se zde vpravo tlačítko  un50 , které slouží k editaci zdroje. Dále můžeme kliknout na název zdroje, tím se dostaneme do přehledu akcí, které jsou definované pro náš zdroj:

 

un76

 

Nahoře vidíme opět drobečkovou navigaci. Je zde pro každý záznam také tlačítko pro editaci akce. Novou akci přidáme tlačítkem un50 Přidat akci:

 

un77

 

Opět platí, že název je pouze orientační hodnota pro nás. Políčko hodnota naopak představuje jak je akce v systému definována. Vždy se uvádí s malým počátečním písmenem.

Nový zdroj je možné přidat pomocí tlačítka Přidat zdroj:

un78

 

Upozornění:

 1. Správa zdrojů je pevně definovaná a nastavená při vývoji systému. Zásahem do ni, by mohlo dojít k selhání různých částí systému. Z tohoto důvodu doporučujeme sem vůbec nezasahovat.
 2. Správa rolí umožňuje přidávat nové role a nastavovat jejich oprávnění. Zde je možné provádět změny v přidělených oprávněních. Projeví se to zamítnutím nebo povoleným přístup / provedením požadované akce. Administrátor je nejvyšší role v systému, tudíž by měl mít povolené veškeré akce.

15) Přehled logů

 

Přehled logů nám poskytuje základní přehled co se v systému děje. Který uživatel provedl určitou akci. Logy lze filtrovat podle jména uživatele (který provedl danou akci), jeho ID a popisu akce. Dale je možné řadit vzestupně nebo sestupně datum provedení akce. Z popisu akce můžeme vyčíst, co daný uživatel provedl. Číslo v popisu značí ID (např. Upraven článek: 14 - značí, že byl upraven článek, který má ID 14).

 

un79