Jan Kříž

Jméno a příjmení:
doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.