České ručičky, obor Truhlář

Ostatní soutěž

Školní rok:
2018/2019

Koordinátor:

Soutěž typu:
B

Kód soutěže:
B79

Ročník:
7 ročník

České ručičky, obor Truhlář

Ostatní soutěž