Wolkrův Prostějov 2020

Umělecká soutěž

Školní rok:
2019/2020

Koordinátor:

Soutěž typu:
B

Kód soutěže:
B33

Ročník:
ročník

Wolkrův Prostějov 2020

Umělecká soutěž

Wolkrův Prostějov je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie. Posláním přehlídky je také podpořit zájem pedagogů, studentů a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci, iniciovat a obohacovat další dění a aktivity v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie.