Ekologická olympiáda

Ostatní soutěž


Koordinátor:

Kód soutěže:
Předmětová 60)

Ročník:
27. ročník ročník

Soutěž středoškolských týmů

Ekologická olympiáda

Ostatní soutěž

Ekologická olympiáda je pro žáky příležitost k prověření jejich znalostí a dovedností v oblasti biologie a ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí, motivaci k dalšímu rozvoji, možnost procvičení týmové spolupráce a řešení praktických a smysluplných úkolů propojených s realitou. Krajské kolo této celostátní soutěže organizuje Lipka na pracovišti Rychta. Ekologická olympiáda staví na široké teorii, návaznostech z různých oborů a praktickém využití poznatků, zkušeností i vlastních postřehů.