Dětská scéna - divadlo

Umělecká soutěž


Koordinátor:

Kód soutěže:
Umělecká 21)

Ročník:
50. ročník

Dětská scéna - divadlo

Umělecká soutěž

Přehlídka dětského divadla je postupová přehlídka inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů.

Smyslem přehlídky dětského divadla je konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory v oblasti dramatické výchovy a vytvoření příležitosti pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci pracovníků s dětmi a mládeží.