Dětská scéna - recitace

Umělecká soutěž


Koordinátor:

Kód soutěže:
Umělecká 20)

Ročník:
50. ročník

Dětská scéna - recitace

Umělecká soutěž

 
 
Vážení pedagogové a příznivci recitace a divadla,
přehlídka dětských recitátorů je přehlídka nejzajímavějších a nejinspirativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů. Prostřednictvím tvořívé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova a rozvojí mluvních a komunikačních schopností a dovedností.
Přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci ze základních škol, nižších stupňů gymnázií, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a dalších institucí.