Mladá scéna

Umělecká soutěž

Školní rok:
2021/2022

Koordinátor:

Kód soutěže:
Umělecká 19)

Ročník:
19. ročník

Mladá scéna

Umělecká soutěž

Mladá scéna je koncipována jako celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní činnosti.

Přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory, jejichž vystupujícím členům je minimálně 15 let a jsou studenty středních, popř. vysokých škol, nebo nestudují, ale věkově odpovídají středoškolským, popř. vysokoškolským studentům. Věkové omezení se netýká režiséra, scénografa, autorů hudby apod. Případné výjimky z věkového limitu jsou v kompetenci programové rady celostátní přehlídky.

Soubory se mohou přehlídky zúčastnit s divadelními inscenacemi bez omezení druhového či žánrového (divadlo činoherní, loutkové, hudební, pohybové, taneční, divadlo poezie, interpretační i autorské divadlo, divadlo pro děti a další).

Soubory se mohou v daném roce zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské přehlídky s postupem na celostátní přehlídku Mladá scéna.

Postupová přehlídka může doporučit do programu Mladé scény libovolný počet inscenací s uvedením pořadí. Toto pořadí slouží k interní potřebě programové rady a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlašováno. Programová rada MS může k navrženému pořadí přihlédnout.