Wolkrův Prostějov

Umělecká soutěž

Školní rok:
2021/2022

Koordinátor:

Kód soutěže:
Umělecká 18)

Ročník:
65. ročník

Wolkrův Prostějov

Umělecká soutěž

Wolkrův Prostějov je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie. Posláním přehlídky je také podpořit zájem pedagogů, studentů a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci, iniciovat a obohacovat další dění a aktivity v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie.