Biologická olympiáda-vyhlášena MŠMT kategorie: D

Okresní kolo

Koordinátor kola:
Pořadatel:
Stav:
v přípravě

Okresní kolo pro Brno - venkov

 

 

Manuál 55. ročníku Biologické olympiády

55. ročník BiO - manuál

Milí soutěžící, vážení organizátoři,

i přes současnou epidemiologickou situaci se 55. ročník Biologické olympiády uskuteční a nedojde k přerušení této tradiční soutěže, která si za dobu své existence vydobyla významné místo při podpoře a rozvoji přírodovědných talentů. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a její prognóze se letošní ročník uskuteční s celou řadou modifikací.

MŠMT vyhlásilo předmětové soutěže s podmínkou, že se uskuteční distančním způsobem. Tomu musíme podřídit formát a částečně i obsah úloh. Důležitou informací je to, že témata 55. ročníku jsou stejná, jako tomu bylo u ročníku předcházejícího. Pro kategorie A a B se jedná o „Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!“, pro kategorie C a D „Těžký život ve vodě“.

 

Vzhledem k vyhlášení Biologické olympiády ze strany MŠMT v samém závěru roku 2020 musíme přistoupit k posunutí harmonogramu jednotlivých kol na termíny, které umožní úspěšnou realizaci soutěže.

  1. ŠKOLNÍ KOLA všech kategorií se uskuteční v posledním březnovém týdnu 25.-31.3. 2021 s tradičním zapojením organizátorů a garantů školních kol. Pracovní skupiny připraví soutěžní úlohy tak, aby je bylo možné realizovat distančním způsobem (s možností využití různých testovacích formátů).
  2. OKRESNÍ KOLA kategorií C a D součástí harmonogramu 55. ročníku BiO nebudou.
  3. KRAJSKÁ KOLA všech kategorií se uskuteční v posledním dubnovém týdnu 26.4. – 2.5.2021 a to obdobným způsoben jako v loňském roce. Bude se jednat o online test postoupivších ze školních kol po jednotlivých kategoriích, probíhající v jeden čas a za identických podmínek pro všechny soutěžící. Stejně jako v loňském roce se krajská kola uskuteční ve spolupráci s univerzitním prostředím (v současné době probíhá komunikace s Masarykovou univerzitou a Univerzitou Karlovou).
  4. ÚSTŘEDNÍ KOLO BiO kategorie A je plánováno na polovinu června 2021, bude se jednat o tradiční vyvrcholení soutěže.
  5. Letní odborná soustředění úspěšných účastníků Biologické a Chemické olympiády (LOS I a LOS II) v areálu VŠCHT v Běstvině v Železných horách se tradičně uskuteční během července 2021. Program financování této nedílné součásti BiO již byl MŠMT vypsán a příslušná přihláška za BiO byla podána.
  6. Mezinárodní biologická olympiáda by se měla uskutečnit v tradičním červencovém termínu. V současné době probíhá intenzivní diskuse o formátu soutěže. Organizátorem MBiO by mělo být Portugalsko.

 

KATEGORIE A a B:

  • Školní kola se uskuteční online nebo umožní-li to situace, proběhnou ve škole, ale on-line formou.  Budou obsahovat: test (připravený ve formě FORMS nebo v jiné aplikaci pro možnou online formu) a poznávání přírodnin. Součástí testu budou otázky věnované tématu ročníku.
  • Krajská kola - budou obsahovat test a poznávání přírodnin. Součástí testu budou otázky věnované tématu ročníku.

 

KATEGORIE C a D:

  • Školní kola se uskuteční online nebo umožní-li to situace, proběhnou ve škole, ale on-line formou.  Budou obsahovat: test (připravený ve formě FORMS nebo v jiné aplikaci pro možnou online formu), poznávačku - původní seznam bude rozšířen o asi 20 položek, položky pro školní kola budou tučně vyznačena (bude se jedna o asi 50 % z celkového počtu položek) a laboratorní úkol (bude možné realizovat v domácím prostředí.
  • Krajská kola - budou obsahovat test a poznávačku. Dále studenti odešlou své vstupní úkoly krajské komisi – elektronicky (pokud mají, mohou použít práce z minulého školního roku), ta je ohodnotí (počet bodů a instrukce pro hodnocení budou komunikovány) a odešle Sekretariátu Biologické olympiády.

 

Sekretariát Biologické olympiády Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol mobil: +420 725 483 557, tel.: +420 224 382 018 e-mail: sekretariatbio@rektorat.czu.cz, bude místem které bude komunikovat veškeré dotazy a koordinovat postup účastníků mezi jednotlivými koly.

 

Soutěžící

Celkem: 15
Jméno Hodnocení
. Škárková Adéla
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Sázavská Julie
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Zatloukalová Klára
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Adam Adrian
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Seberová Aneta
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Oprchal Pavel
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Prášková Lenka
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Fiemová Markéta
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Kolářová Tereza
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Hýbl Šimon
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Šunková Aneta
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Štěpánková Lucie
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Čaganová Julie
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Jurčák Emil
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Berkovec Albert
body: 0,00
úspěšný: Ne