Biologická olympiáda-vyhlášena MŠMT kategorie: D

Okresní kolo

Koordinátor kola:
Stav:
v přípravě
Termín přihlášek:
09.04.2021

Okresní kolo pro okres Blansko

Aktualizované informace k BiO, kat. C a D

Termín uzávěrky přihlášek ze školního kola pro kat. C a D za celý Jihomoravský kraj byl stanoven na 9. 4. 2021 tak, aby byl dodržen termín odeslání seznamu žáků nominovaných do krajského kola na ústředí (10.4.2021).

Postupový klíč do krajského kola BIO je stanoven celostátně a každý kraj má dle počtu obyvatel stanovenou kvótu pro maximální počet soutěžících v dané kategorii. 

Do krajského kola postupují všichni žáci, kteří obsadili první místo ve školním kole. Pokud se tímto způsobem přidělená kvóta zaplní, i tak kraj nominuje všechny vítěze (i když jich bude více, než je alokováno). 

Pokud vítězové školních kol nenaplní kapacitu kraje, je na krajské komisi, aby dle svého uvážení doplnila soutěžící (zpravidla z druhých míst) do hodnoty kvóty přidělené pro příslušnou kategorii. 

Je potřeba zadat postupující žáky na web www.chces-soutezit.cz, vč. počtu získaných bodů ve školním kole a uvést funkční e-mailové adresy soutěžícího.

Tabulku, která byla součástí materiálu pro kat. C a D zaslaného do škol, není třeba vyplňovat. Systém na www.chces-soutezit.cz umožňuje vygenerovat obdobnou tabulku, takže by se vše dublovalo, což není nutné.

Součástí hodnocení krajského kola pro kategorii C a D jsou vstupní úkoly. Vstupní úkoly jsou nutnou podmínkou účasti žáka v krajském kole!

Je nutné, aby školní koordinátoři zaslali vstupní úkoly vybraných postupujících žáků do krajského kola elektronicky vypracované vstupní úkoly okresní komisi do 20.4.2021. Okresní komise práce ohodnotí a výsledné bodové hodnocení soutěžích z Vašeho okresu zašlete v excelové tabulce (vygenerovaná výsledková listina z webu www.chces-soutezit.cz) do 22. 4. 2021 paní Ing. Marcele Zajíčkové na mail: zajickova@luzanky.cz 

 

  1. ŠKOLNÍ KOLA všech kategorií se uskuteční v posledním březnovém týdnu 25.-31.3. 2021 s tradičním zapojením organizátorů a garantů školních kol. Pracovní skupiny připraví soutěžní úlohy tak, aby je bylo možné realizovat distančním způsobem (s možností využití různých testovacích formátů).
  2. OKRESNÍ KOLA kategorií C a D součástí harmonogramu 55. ročníku BiO nebudou.
  3. KRAJSKÁ KOLA všech kategorií se uskuteční v posledním dubnovém týdnu 26.4. – 2.5.2021 a to obdobným způsoben jako v loňském roce. Bude se jednat o online test postoupivších ze školních kol po jednotlivých kategoriích, probíhající v jeden čas a za identických podmínek pro všechny soutěžící. Stejně jako v loňském roce se krajská kola uskuteční ve spolupráci s univerzitním prostředím (v současné době probíhá komunikace s Masarykovou univerzitou a Univerzitou Karlovou).

KATEGORIE C a D:

  • Školní kola se uskuteční online nebo umožní-li to situace, proběhnou ve škole, ale on-line formou.  Budou obsahovat: test (připravený ve formě FORMS nebo v jiné aplikaci pro možnou online formu), poznávačku - původní seznam bude rozšířen o asi 20 položek, položky pro školní kola budou tučně vyznačena (bude se jedna o asi 50 % z celkového počtu položek) a laboratorní úkol (bude možné realizovat v domácím prostředí.
  • Krajská kola - budou obsahovat test a poznávačku. Dále studenti odešlou své vstupní úkoly krajské komisi – elektronicky (pokud mají, mohou použít práce z minulého školního roku), ta je ohodnotí (počet bodů a instrukce pro hodnocení budou komunikovány) a odešle Sekretariátu Biologické olympiády.

Více informací na stránkách: https://biologickaolympiada.czu.cz/cs

55. ročník BiO - manuál

 

Kontaktní osoba:

Bc. Kristián Troják, DDM Blansko, tel: 516 412 790

Počet postupujících ze školního kola = 2.

 

 

 

Soutěžící

Celkem: 9
Jméno Hodnocení
. Horáčková Klára
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Stejskalová Terezie
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Venerová Ines
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Foltýnová Šárka
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Sedláková Rozárie
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Urbanová Johana
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Matěnová Anna
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Vachová Markéta
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Láník Boris
body: 0,00
úspěšný: Ne