Biologická olympiáda-vyhlášena MŠMT kategorie: D

Okresní kolo

Koordinátor kola:
Stav:
v přípravě
Termín přihlášek:
09.04.2021

Okresní kolo pro okres Břeclav

MŠMT vyhlásilo předmětové soutěže s podmínkou, že se uskuteční distančním způsobem. Tomu musíme podřídit formát a částečně i obsah úloh. Důležitou informací je to, že témata 55. ročníku jsou stejná, jako tomu bylo u ročníku předcházejícího, pro kategorie C a D „Těžký život ve vodě“.

Manuál_BiO_55. ročník 

1. ŠKOLNÍ KOLA všech kategorií se uskuteční v posledním březnovém týdnu 25.-31.3. 2021 s tradičním zapojením organizátorů a garantů školních kol. Pracovní skupiny připraví soutěžní úlohy tak, aby je bylo možné realizovat distančním způsobem (s možností využití různých testovacích formátů).

Žáky ze školních kol zapisujte na chces-soutezit.cz, každý žák musí mít uvedenou e-mailovou adresu.


2. OKRESNÍ KOLA kategorií C a D součástí harmonogramu 55. ročníku BiO nebudou.

Informace k postupu do krajského kola

Postupový klíč do krajského kola BIO je stanoven celostátně a každý kraj má dle počtu obyvatel stanovenou kvótu pro maximální počet soutěžících v dané kategorii. 

Do krajského kola postupují všichni žáci/studenti, kteří obsadili první místo ve školním kole. Pokud se tímto způsobem přidělená kvóta zaplní, i tak kraj nominuje všechny vítěze (i když jich bude více, než je alokováno). 

Pokud vítězové školních kol nenaplní kapacitu kraje, je na krajské komisi, aby dle svého uvážení doplnila soutěžící (zpravidla z druhých míst) do hodnoty kvóty přidělené pro příslušnou kategorii. 

 

Pro organizaci BiO postačí, aby školy zadaly postupující žáky pouze na webu www.chces-soutezit.cz, vč. počtu získaných bodů ve školním kole. Je nutné, zadat funkční e-mailové adresy soutěžícího.

 

Tabulku, která byla součástí materiálu pro kat. C a D zaslaného do škol, není třeba vyplňovat. Systém na www.chces-soutezit.cz umožňuje vygenerovat obdobnou tabulku, takže by se vše dublovalo, což není nutné.

 

Součástí hodnocení krajského kola pro kategorii C a D jsou vstupní úkoly. Vstupní úkoly jsou nutnou podmínkou účasti žáka v krajském kole!

Je nutné, aby školní koordinátoři zaslali vstupní úkoly vybraných postupujících žáků do krajského kola elektronicky vypracované do 25.4.2021 paní Ing. Marcele Zajíčkové na mail: zajickova@luzanky.cz.


3. KRAJSKÉ KOLO Kategorie C, D (Masarykova univerzita) – 1. 5. 2021 se uskuteční obdobným způsoben jako v loňském roce. Bude se jednat o online test postoupivších ze školních kol po jednotlivých kategoriích, probíhající v jeden čas a za identických podmínek pro všechny soutěžící. Stejně jako v loňském roce se krajská kola uskuteční ve spolupráci s univerzitním prostředím

KATEGORIE C a D:
• Školní kola se uskuteční online nebo umožní-li to situace, proběhnou ve škole, ale on-line formou. Budou obsahovat: test (připravený ve formě FORMS nebo v jiné aplikaci pro možnou online formu), poznávačku - původní seznam bude rozšířen o asi 20 položek, položky pro školní kola budou tučně vyznačena (bude se jedna o asi 50 % z celkového počtu položek) a laboratorní úkol (bude možné realizovat v domácím prostředí.


• Krajská kola - budou obsahovat test a poznávačku. Dále studenti odešlou své vstupní úkoly krajské komisi – elektronicky (pokud mají, mohou použít práce z minulého školního roku), ta je ohodnotí (počet bodů a instrukce pro hodnocení budou komunikovány) a odešle Sekretariátu Biologické olympiády.

Kategorie D je určena pro žáky 6.–7. ročníků základních škol a 1.–2. ročníků osmiletých gymnázií;

 

Soutěžící

Celkem: 8
Jméno Hodnocení
. Salajková Anna
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Štětinová Adéla Sofia
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Vejmelková Nela
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Šebela Jakub William
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Debefová Amalie
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Cvanová Amálie
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Szewczyková Viktorie
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Baránková Eliška
body: 0,00
úspěšný: Ne