Biologická olympiáda-vyhlášena MŠMT kategorie: D

Okresní kolo

Koordinátor kola:
Stav:
v přípravě
Termín přihlášek:
09.04.2021

Okresní kolo pro okres Znojmo

Kontaktní osoba: Mgr. Klára Servítová

G, SPgŠ, OA a JŠ Znojmo, příspěvková organizace, Pontassievská 3

telefon: 518 158 110

e-mail: servitova@gpoa.cz

www.biologickaolympiada.cz

 

Aktualizované informace ke vstupním úkolům

Vypracované vstupní úkoly je vzhledem k posunutí termínu odevzdání nutné poslat nejpozději do 25.4.2021 krajské komisi BiO na emailovou adresu: zajickova@luzanky.cz. Vyhodnocovat vstupní úkoly bude krajská komise.

Vypracované vstupní úkoly, které obdržela e-mailem paní Servítová, přepošle paní Zajíčkové. Již neposílejte znovu. Děkujeme.

 

Informace k BiO, kat. C a D

Termín uzávěrky přihlášek ze školního kola pro kat. C a D za celý Jihomoravský kraj byl stanoven na 9. 4. 2021 tak, aby byl dodržen termín odeslání seznamu žáků nominovaných do krajského kola na ústředí (10.4.2021).

Postupový klíč do krajského kola BIO je stanoven celostátně a každý kraj má dle počtu obyvatel stanovenou kvótu pro maximální počet soutěžících v dané kategorii. 

Do krajského kola postupují všichni žáci, kteří obsadili první místo ve školním kole. Pokud se tímto způsobem přidělená kvóta zaplní, i tak kraj nominuje všechny vítěze (i když jich bude více, než je alokováno). 

Pokud vítězové školních kol nenaplní kapacitu kraje, je na krajské komisi, aby dle svého uvážení doplnila soutěžící (zpravidla z druhých míst) do hodnoty kvóty přidělené pro příslušnou kategorii. 

Je potřeba zadat postupující žáky na web www.chces-soutezit.cz, vč. počtu získaných bodů ve školním kole a uvést funkční e-mailové adresy soutěžícího.

Tabulku, která byla součástí materiálu pro kat. C a D zaslaného do škol, není třeba vyplňovat. Systém na www.chces-soutezit.cz umožňuje vygenerovat obdobnou tabulku, takže by se vše dublovalo, což není nutné.

Součástí hodnocení krajského kola pro kategorii C a D jsou vstupní úkoly. Vstupní úkoly jsou nutnou podmínkou účasti žáka v krajském kole!

Termín online krajských kol je stanoven pro BiO, kat. C a D (Masarykova univerzita) – 1. 5. 2021.

 

Manuál 55. ročníku Biologické olympiády

55. ročník BiO - manuál

Milí soutěžící, vážení organizátoři,

i přes současnou epidemiologickou situaci se 55. ročník Biologické olympiády uskuteční a nedojde k přerušení této tradiční soutěže, která si za dobu své existence vydobyla významné místo při podpoře a rozvoji přírodovědných talentů. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a její prognóze se letošní ročník uskuteční s celou řadou modifikací.

MŠMT vyhlásilo předmětové soutěže s podmínkou, že se uskuteční distančním způsobem. Tomu musíme podřídit formát a částečně i obsah úloh. Důležitou informací je to, že témata 55. ročníku jsou stejná, jako tomu bylo u ročníku předcházejícího. Pro kategorie A a B se jedná o „Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!“, pro kategorie C a D „Těžký život ve vodě“.

 

Vzhledem k vyhlášení Biologické olympiády ze strany MŠMT v samém závěru roku 2020 musíme přistoupit k posunutí harmonogramu jednotlivých kol na termíny, které umožní úspěšnou realizaci soutěže.

  1. ŠKOLNÍ KOLA všech kategorií se uskuteční v posledním březnovém týdnu 25.-31.3. 2021 s tradičním zapojením organizátorů a garantů školních kol. Pracovní skupiny připraví soutěžní úlohy tak, aby je bylo možné realizovat distančním způsobem (s možností využití různých testovacích formátů).
  2. OKRESNÍ KOLA kategorií C a D součástí harmonogramu 55. ročníku BiO nebudou.
  3. KRAJSKÁ KOLA všech kategorií se uskuteční v posledním dubnovém týdnu 26.4. – 2.5.2021 a to obdobným způsoben jako v loňském roce. Bude se jednat o online test postoupivších ze školních kol po jednotlivých kategoriích, probíhající v jeden čas a za identických podmínek pro všechny soutěžící. Stejně jako v loňském roce se krajská kola uskuteční ve spolupráci s univerzitním prostředím (v současné době probíhá komunikace s Masarykovou univerzitou a Univerzitou Karlovou).
  4. ÚSTŘEDNÍ KOLO BiO kategorie A je plánováno na polovinu června 2021, bude se jednat o tradiční vyvrcholení soutěže.
  5. Letní odborná soustředění úspěšných účastníků Biologické a Chemické olympiády (LOS I a LOS II) v areálu VŠCHT v Běstvině v Železných horách se tradičně uskuteční během července 2021. Program financování této nedílné součásti BiO již byl MŠMT vypsán a příslušná přihláška za BiO byla podána.
  6. Mezinárodní biologická olympiáda by se měla uskutečnit v tradičním červencovém termínu. V současné době probíhá intenzivní diskuse o formátu soutěže. Organizátorem MBiO by mělo být Portugalsko.

 

KATEGORIE A a B:

  • Školní kola se uskuteční online nebo umožní-li to situace, proběhnou ve škole, ale on-line formou.  Budou obsahovat: test (připravený ve formě FORMS nebo v jiné aplikaci pro možnou online formu) a poznávání přírodnin. Součástí testu budou otázky věnované tématu ročníku.
  • Krajská kola - budou obsahovat test a poznávání přírodnin. Součástí testu budou otázky věnované tématu ročníku.

 

KATEGORIE C a D:

  • Školní kola se uskuteční online nebo umožní-li to situace, proběhnou ve škole, ale on-line formou.  Budou obsahovat: test (připravený ve formě FORMS nebo v jiné aplikaci pro možnou online formu), poznávačku - původní seznam bude rozšířen o asi 20 položek, položky pro školní kola budou tučně vyznačena (bude se jedna o asi 50 % z celkového počtu položek) a laboratorní úkol (bude možné realizovat v domácím prostředí.
  • Krajská kola - budou obsahovat test a poznávačku. Dále studenti odešlou své vstupní úkoly krajské komisi – elektronicky (pokud mají, mohou použít práce z minulého školního roku), ta je ohodnotí (počet bodů a instrukce pro hodnocení budou komunikovány) a odešle Sekretariátu Biologické olympiády.

 

Sekretariát Biologické olympiády Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol mobil: +420 725 483 557, tel.: +420 224 382 018 e-mail: sekretariatbio@rektorat.czu.cz, bude místem které bude komunikovat veškeré dotazy a koordinovat postup účastníků mezi jednotlivými koly.

V Praze dne 22.1.2021                       

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

předseda ÚK BiO

 

Přílohy:

OŘ Biologická olympiáda

Soutěžící

Celkem: 8
Jméno Hodnocení
. Texl Matěj
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Dušková Jolana
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Texlová Anna
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Arndt Isabella
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Majerová Marie
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Ďurišová Michaela
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Lutz Charlotte
body: 0,00
úspěšný: Ne
. Kašpar Martin
body: 0,00
úspěšný: Ne