Fyzikální olympiáda - vyhlášena MŠMT kategorie: B

Krajské kolo

Koordinátor kola:
Stav:
v přípravě
Termín přihlášek:
14.04.2021
Termín konání:
20.04.2021
Čas prezence:
8:45
Místo konání:
bude upřesněno

Krajské kolo Jihomoravského kraje, kat. B

 

Do krajského kola fyzikální olympiády postoupí všichni soutěžící, kteří 

  • odevzdají úlohy domácího kola svému vyučujícímu v řádném termínu (úterý 6. 4. 2021) a alespoň pět ze sedmi úloh bude hodnoceno jako vyhovující (= alespoň 5 bodů z 10 a zároveň se soutěžící pokusil řešit experimentální úlohu - nemusí být vyřešena úspěšně; zodpovídá příslušný koordinátor FO na škole, ten může "delegovat" své pravomoce na příslušné vyučující jednotlivých soutěžících.
  • Opravené úlohy DOMÁCÍHO kola NOVĚ NEZASÍLEJTE POŠTOU, ALE NASCANUJTE A VLOŽTE NA WEB ULOZ.TO a zašlete mi odkaz na tyto úlohy emailem na jezek@jaroska.cz. Prosím o dodržení termínu středa 14. 4. 2021 do 12:00. Navíc prosím mi do mailu napište seznam soutěžících, kde u každého  uveďte datum narození a aktuální třídu, kterou soutěžící navštěvuje. Bez těchto informací "okradete" svoji školu o případný (velmi nezanedbatelný) příspěvek na talenty, který JmKraj posílá za úspěšné reprezentování školy (nejen) v předmětových olympiádách, přičemž striktně vyžaduje uvedení těchto údajů v systému chces-soutezit.cz

Všechny tyto výše uvedené údaje (s výjimkou třídy, ta v systému není) zároveň zadejte do tohoto systému. Provozovatel tohoto serveru prosí o opatrnost zejména při zadávání "starých" soutěžících, tedy těch, kteří už v systému jsou zavedeni. Za adminy tohoto serveru prosím: Vždy před zadáním soutěžícího si nechte jeho jméno vyhledat, zdali není již v databázi zadáno. Je-li zadáno, zkontrolujte prosím všechny údaje včetně školy a data narození. Pokud vše souhlasí, navrhněte jeho nominaci do krajského kola FO. Teprve pokud soutěžící v databázi není (nikdy předtím nesoutěžil v žádné olympiádě, SOČ apod...), zadejte jeho osobní údaje, přiřaďte ho ke své škole a navrhněte jeho nominaci.

Do krajského kola budou nominováni a tedy i pozváni ti soutěžící, kteří budou zadáni do tohoto systému a kteří budou potvrzeni jednatelem fyzikální olympiády Mgr. Ježkem.

Soutěžící

Celkem: 0

V tomto kole nejsou dosud přihlášeni žádní soutěžící.