Matematická olympiáda kategorie: B - pro střední školy

Jihomoravský kraj

vysledky_70-B-1_oblast_B 

 

Do krajského kola matematické olympiády postoupí všichni soutěžící, kteří 

  • odevzdají úlohy domácího kola svému vyučujícímu v řádném termínu pondělí 18.1.2021 a alespoň čtyři z šesti úloh budou hodnoceny jako vyhovující (zodpovídá příslušný koordinátor MO na škole, ten může "delegovat" své pravomoce na příslušné vyučující jednotlivých soutěžících)
  • v úterý 26. 1. 2021 úspěšně vyřeší úlohy klauzurního (=školního) kola, tj. vyřeší tři soutěžní úlohy na nejméně 10 bodů z 18 možných (zodpovídá příslušný koordinátor MO).

Opravené úlohy DOMÁCÍHO i KLAUZURNÍHO kola NOVĚ NEZASÍLEJTE, ALE NASCANUJTE A VLOŽTE JE NA WEBOVOU STRÁNKU ULOZ.TO - (POZOR - TI, CO KONALI ŠKOLNÍ KOLO PŘES NOVOU ODEVZDÁVÁRNU OSMO, PAK NEPOSÍLAJÍ VůBEC NIC, NEBOŤ JSOU VŠECHNY PROTOKOLY ZE ŠKOLNÍHO KOLA I PŘED OPRAVAMI I PO NICH PŘÍMO ARCHIVOVÁNY NA SERVERU MATFYZU) a na mail jezek@jaroska.cz mi prosím zašlete odkazy ke stáhnutí těchto žákovských protokolů - prosím nejpozději  v pátek 19. 2. 2021 do 12:00. Zároveň také prosím na email jezek@jaroska.cz seznam soutěžících, kde u každého prosím uveďte datum narození a aktuální třídu, kterou soutěžící navštěvuje. Bez těchto informací "okradete" svoji školu o případný (velmi nezanedbatelný) příspěvek na talenty, který JmKraj posílá za úspěšné reprezentování školy (nejen) v předmětových olympiádách, přičemž striktně vyžaduje uvedení těchto údajů v systému chces-soutezit.cz

Všechny tyto výše uvedené údaje (s výjimkou třídy, ta v systému není) zároveň zadejte do tohoto systému. Provozovatel tohoto serveru prosí o opatrnost zejména při zadávání "starých" soutěžících, tedy těch, kteří už v systému jsou zavedeni. Za adminy tohoto serveru prosím: Vždy před zadáním soutěžícího si nechte jeho jméno vyhledat, zdali není již v databázi zadáno. Je-li zadáno, zkontrolujte prosím všechny údaje včetně školy a data narození. Pokud vše souhlasí, navrhněte jeho nominaci do krajského kola MO. Teprve pokud soutěžící v databázi není (nikdy předtím nesoutěžil v žádné olympiádě, SOČ apod...), zadejte jeho osobní údaje, přiřaďte ho ke své škole a navrhněte jeho nominaci.

Do krajského kola budou nominováni a tedy i pozváni ti soutěžící, kteří budou zadáni do tohoto systému a kteří budou potvrzeni jednatelem matematické olympiády Mgr. Ježkem.

Soutěžící

Celkem: 0

V tomto kole nejsou dosud přihlášeni žádní soutěžící.