Evropa ve škole - literární obor kategorie: 1. kategorie dle věku

Krajské kolo

Koordinátor kola:
Pořadatel:
Stav:
v přípravě

Krajské kolo

EvS propozice 2020-21

1. kategorie: 6 – 11 let (do 5. ročníku)

Soutěž je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v České republice probíhá od roku 1992, od 1. 1. 2014 má garanci nad soutěží Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).  

 Soutěž je určena: žákům a studentům všech stupňů a typů ZŠ a SŠ a školských zařízení.

Cíl soutěže: „Evropa ve škole“ je soutěž s dlouhou tradicí organizovaná v evropských zemích od roku 1953 pod patronací mnoha významných evropských institucí. Základní myšlenkou je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Důraz je kladen na výchovu k evropanství, demokratickému evropskému myšlení.

Průběh soutěže, adresy pro zasílání prací:

Nejlepší výtvarné a literární práce z předvýběru na školách (ze školních kol projektu) /nejvýše v počtu 5 kusů, popř. 5 výtvarných souborů/zašlou školy na adresy organizátorů krajských kol nejpozději do 19. března 2021. Předvýběr prací je nutný - prosíme, nezasílejte do krajských kol práce, jejichž kvalitu nepotvrdilo odborné posouzení ve školním kole!

Práce posílejte poštou na adresu: Středisko volného času Ivančice, Zemědělská 2, 66491 Ivančice

                           nebo email na: info@svcivancice.cz 

                           nebo přivezte osobně na recepci SVČ Ivančice PO-PÁ 8.00-18.00 hod.

Označení prací:

Prosíme, aby každá soutěžní práce byla doplněna registrační kartou, čitelně a kompletně vyplněnou! Žádáme organizátory školních kol o vyplnění STATISTIKY, která je součástí registrační karty (stačí vyplnit jednu statistiku za celou školu v případě, že škola bude obesílat krajské kolo více pracemi). Statistické údaje poslouží organizátorovi krajského kola k sestavení celkové statistiky kraje a následně NIDV k vyplnění souhrnných statistik za celou Českou republiku, požadovaných MŠMT.

Upozorňujeme, že soutěžní výtvarné i literární práce zůstávají majetkem organizátorů. V zájmu propagace soutěže mohou být publikovány, reprodukovány, vystaveny či jinak prezentovány dle uvážení organizátora, případně využity pro archivaci výsledků, výzdobu veřejných zařízení atp., a to bez jakýchkoliv finančních nároků ze strany autorů.

Soutěžící

Celkem: 0

V tomto kole nejsou dosud přihlášeni žádní soutěžící.

Krajská kola

Toto je nejnižší kolo, další podřízená kola nejsou.