Mladá scéna kategorie: Divadelní soubory

Krajské kolo celostátní přehlídky Mladá scéna

Vážení příznivci recitace a divadla,

i přes komplikovanou situaci bychom rádi dostupnými formami realizovali letošní ročník přehlídky recitace a divadla ŠPÍL-BERG 2021. Z tohoto důvodu jsme se původně plánované termíny rozhodli o něco posunout a upravit i možnosti účasti.
 
 
 
Divadelní část přehlídky (Mladá scéna 2021)
Divadelní část přehlídky je určena pro všechny soubory, jejichž členové alespoň s převážné většiny odpovídají věku prvního ročníku střední školy. Za současných okolností není možné předpokládat velké možnosti realizace oproti recitační části, která může být uskutečněna v mnohem individuálnějším a komornějším duchu. Proto jsme se rozhodli realizovat přehlídku pouze on-line formou - zasláním videonahrávky Vašeho představení. Na základě těchto videonahrávek lektorský sbor vybere doporučení na národní přehlídky.
Termín přihlášky a zaslání videozáznamu: do 30. května 2021
Odkaz na přihlášku: zde
Videozáznam zasílejte prostřednictvím internetových úložišť.
Rozhodnutí o postupech: o doporučeních budou soubory informovány prostřednictvím e-mailu.
 
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
 
S pozdravem a přáním pevného zdraví
 
 
Petr David a Miroslav Jindra
tel.: 776 033 473

Soutěžící

Celkem: 0

V tomto kole nejsou dosud přihlášeni žádní soutěžící.

Krajská kola

Toto je nejnižší kolo, další podřízená kola nejsou.