Soutěže žáků základních uměleckých škol kategorie: Hra na dechové nástroje