Krajské kolo

Koordinátor kola:
Stav:
uzavřeno
Termín přihlášek:
19.04.2019
Termín konání:
29.04.2019
Čas prezence:
8:45
Místo konání:
AULA Q VUT Brno, přímo u zastávky busu 53 TECHNICKÁ

Krajské kolo Jihomoravského kraje, kat. C

DIPLOMY_KRAJ_FO_C_2019

FO_C60_duben2019 

Do krajského kola fyzikální olympiády postoupí všichni soutěžící, kteří 

  • odevzdají úlohy domácího kola svému vyučujícímu v řádném termínu (středa 10. 4. 2019) a alespoň pět ze sedmi úloh bude hodnoceno jako vyhovující (= alespoň 5 bodů z 10 a zároveň se soutěžící pokusil řešit experimentální úlohu - nemusí být vyřešena úspěšně; zodpovídá příslušný koordinátor FO na škole, ten může "delegovat" své pravomoce na příslušné vyučující jednotlivých soutěžících.
  • Opravené úlohy DOMÁCÍHO kola zašle školní koordinátor FO na adresu Viktor Ježek, Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14, 658 70 BRNO tak, aby úlohy došly "na jeho stůl" nejpozději  v pátek 19. 4. 2019 do 9:00. Spolu s opravenými úlohami zašlete prosím také seznam soutěžících (emailem na jezek@jaroska.cz nebo vložte papír do obálky se soutěžními úlohami), kde u každého soutěžícího uveďte datum narození a aktuální třídu, kterou soutěžící navštěvuje. Bez těchto informací "okradete" svoji školu o případný (velmi nezanedbatelný) příspěvek na talenty, který JmKraj posílá za úspěšné reprezentování školy (nejen) v předmětových olympiádách, přičemž striktně vyžaduje uvedení těchto údajů v systému chces-soutezit.cz

Všechny tyto výše uvedené údaje (s výjimkou třídy, ta v systému není) zároveň zadejte do tohoto systému. Provozovatel tohoto serveru prosí o opatrnost zejména při zadávání "starých" soutěžících, tedy těch, kteří už v systému jsou zavedeni. Za adminy tohoto serveru prosím: Vždy před zadáním soutěžícího si nechte jeho jméno vyhledat, zdali není již v databázi zadáno. Je-li zadáno, zkontrolujte prosím všechny údaje včetně školy a data narození. Pokud vše souhlasí, navrhněte jeho nominaci do krajského kola FO. Teprve pokud soutěžící v databázi není (nikdy předtím nesoutěžil v žádné olympiádě, SOČ apod...), zadejte jeho osobní údaje, přiřaďte ho ke své škole a navrhněte jeho nominaci.

Do krajského kola budou nominováni a tedy i pozváni ti soutěžící, kteří budou zadáni do tohoto systému a kteří budou potvrzeni jednatelem fyzikální olympiády Mgr. Ježkem (poté, co obdrží opravené školní kolo klasickou poštou a "prověří" ho:-).

Soutěžící

Celkem: 31
Jméno Hodnocení
1. Matuška Jindřich
body: 39,0
úspěšný: Ano
2. Sedlák Václav
body: 38,0
úspěšný: Ano
3. Jagoš Filip
body: 37,0
úspěšný: Ano
4. Kamenský David
body: 36,0
úspěšný: Ano
5. Daňková Martina
body: 36,0
úspěšný: Ano
6. Janáček Václav
body: 36,0
úspěšný: Ano
7. Kalvoda Jiří
body: 36,0
úspěšný: Ano
8. Nekvasil Radek
body: 35,0
úspěšný: Ano
9. Šponer David
body: 35,0
úspěšný: Ano
10. Čech Lubor
body: 34,5
úspěšný: Ano
11. Kostrhun Jan
body: 34,0
úspěšný: Ano
12. Milička Marek
body: 34,0
úspěšný: Ano
13. Vítek Tomáš
body: 34,0
úspěšný: Ano
14. Rozsypal Martin
body: 31,0
úspěšný: Ano
15. Němec Martin
body: 31,0
úspěšný: Ano
16. Hrbáč Adam
body: 30,5
úspěšný: Ano
17. Nekula Štěpán
body: 30,0
úspěšný: Ano
18. Coufal Marek
body: 28,0
úspěšný: Ano
19. Číp Dominik
body: 27,0
úspěšný: Ano
20. Perout Daniel
body: 26,0
úspěšný: Ano
21. Vala Ondřej
body: 20,0
úspěšný: Ano
22. Čupr Matyáš
body: 19,0
úspěšný: Ano
23. Poláček Tobiáš
body: 17,5
úspěšný: Ano
24. Krátký Jakub
body: 15,0
úspěšný: Ano
25. Svoboda Adam
body: 14,5
úspěšný: Ne
26. Hodek Jakub
body: 12,0
úspěšný: Ne
27. Vašák Jan
body: 10,0
úspěšný: Ne
28. Halámková Tereza
body: 4,5
úspěšný: Ne
29. Konstant Filip
body: 4,5
úspěšný: Ne
30. Čaďa Jiří
body: 3,5
úspěšný: Ne
31. Vlková Eva
body: 2,5
úspěšný: Ne