Dětská scéna - divadlo kategorie: Divadelní soubory

Krajské kolo

Koordinátor kola:
Stav:
v přípravě
Termín přihlášek:
07.04.2019
Termín konání:
26.04.2019

Dětská scéna 2019 - krajské kolo pro divadelní soubory

Divadelní přehlídka Dětská scéna 2019

Informace pro Jihomoravský kraj

Krajské kolo se uskuteční 26. a 27. 4. 2019 ve Studiu dramatické výchovy Labyrint (Švermova 19 v Brně – Bohunicích).

Přihlásit se do krajského kola je možné do 7. 4. 2019. K této přihlášce je potřeba doložit písemné doporučení z oblastního kola anebo níže zmíněný videozáznam.

PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídek se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory působící při jakékoliv školské či kulturní instituci (ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, víceleté gymnázium, kulturní středisko…) nebo samostatně. Tyto soubory by měly být složeny alespoň ze 3/4 z žáků základních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (případné výjimky lze konzultovat s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA). Soubory se přihlašují na přehlídku, která je pro ně nejsnáze dosažitelná. Pokud nevědí o pořadateli přehlídky na úrovni okresu (popř. městského obvodu), kontaktují přímo organizátory krajského kola. Soubory se mohou s jednou inscenací zúčastnit pouze jedné krajské přehlídky.

 

Organizační tým Dětské scény pro Jihomoravský kraj (dále JMK), po konzultaci s NIPOS – ARTAMA, rozhodl, že jednou z podmínek pro účast na krajském kole Dětské scény bude postup z oblastního kola. Takový systém je realizován i v jiných krajích České republiky. SVČ Lužánky tedy zorganizují oblastní kolo pro Brno – město a jiné oblasti v JMK vyzýváme k tomu, aby se pustily do organizace oblastních kol. Pro organizaci oblastních kol jsme vám ochotni nabídnout pomoc z řad našich pracovníků. Rádi vysvětlíme celý postup organizace a seznámíme vás se všemi propozicemi a podmínkami organizace oblastního kola.

Podmínkou nejdůležitější je že:

Oblastní kolo ve Vaší oblasti se musí uskutečnit do 24. 3. 2019.

Pokud se pro organizaci oblastního kola rozhodnete, informujte nás prosím o termínu realizace a místu konání.

 Jsme si vědomi toho, že ne každá oblast v JMK si své oblastní kolo zorganizuje, tudíž stále necháváme pravidlo, že se za oblast můžete na krajské kolo přihlásit pomocí videozáznamu (Videonahrávku zašlete na CD či DVD – na adresu SVČ Lužánky, Petr David, Lidická 50 658 12 Brno, případně pošlete link na YOUTUBE.COM či úložiště). Ten shlédne, a o postupu rozhodne, stejný lektorský sbor, který bude rozhodovat o postupujících z oblastního kola pro Brno – město. Zdůrazňujeme však, že divadlo je umění živé a je vždy lepší postupovat na základě přímého kontaktu s divákem a ctít tak nejvyšší hodnotu divadla – hrát divákovi tady a teď. Pokud se u vás oblastní kolo neuskuteční, a nechcete se přihlásit na základě videozáznamu, nabízíme možnost přihlásit se do oblastního kola pro Brno – město.

Pro Brno – město se oblastní kolo uskuteční v sobotu 16. 3. 2019 v SVČ Lužánky - pracoviště Lidická 50 v Brně (pořádá Divadelní a taneční oddělení v divadelním sále Ornis) a soubory je třeba přihlásit do 24. 2. 2019.

 

Všechny potřebné termíny pro Divadelní část Dětské scény ještě jednou zde:

 

Možnost zorganizovat oblastní kolo DS pro Vaši oblast: do 24. 3. 2019

Uzávěrka přihlášek pro oblastní kolo pro Brno – město: do 24. 2. 2019

Samotná realizace oblastního kola pro Brno – město: 16. 3. 2019

Uzávěrka přihlášek pro krajské kolo JMK: 7. 4. 2019

Samotná realizace krajského kola pro JMK: 26. - 27. 4. 2019

 

 Informace k tisku: Informace divadlo DS2019

Soutěžící

Celkem: 0

V tomto kole nejsou dosud přihlášeni žádní soutěžící.