Dětská scéna - recitace kategorie: 0. kategorie

Krajské kolo

Koordinátor kola:
Stav:
v přípravě
Termín přihlášek:
01.04.2019
Termín konání:
25.04.2019
Čas prezence:
8:30
Místo konání:
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 Brno-střed

Jihomoravský kraj

Přehlídka dětských recitátorů je přehlídka nejzajímavějších a nejinspirativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů. Prostřednictvím tvořívé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova a rozvojí mluvních a komunikačních schopností a dovedností.

Přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci ze základních škol, nižších stupňů gymnázií, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a dalších institucí.

 

Pro vítěze oblastních kol nulté, I. a II. kategorie se krajské kolo bude konat ve čtvrtek 25. 4. 2019.

Pro vítěze školních kol III. a IV. kategorie se krajské kolo bude konat v pátek 26. 4. 2019.

 

Věkové kategorie:

0. kategorie - žáci 1. ročníků ZŠ (končí na úrovni kraje, nepostupují na celostátní přehlídku)

1. kategorie - žáci 2.-3. ročníků ZŠ (končí na úrovni kraje, nepostupují na celostátní přehlídku)

2. kategorie - žáci 4.-5. ročníků ZŠ

3. kategorie - žáci 6.-7. ročníků ZŠ

4. kategorie - žáci 8.-9. ročníků ZŠ

 

Prezence bude probíhat od 8:30 hodin, začátek v 9:00. Předpokládaný konec je přibližně v 15 hodin (tento čas je pouze orientační).

 

Sólisté nulté, 1. a 2. kategorie se hlásí na přehlídku pouze s jedním textem.

Sólisté 3. a 4. kategorie mají připraveny dva texty.

Do vyššího kola postupují nejvýše dvě vystoupení z každé kategorie.

Nultá a první kategorie končí na úrovni kraje, nepostupuje na celostátní přehlídku Dětská scéna.

 

Společně s přihláškou je třeba také zaslat texty recitátorů (s uvedením jména recitátora a kategorie), na email: detskascena@luzanky.cz

Se sólovým recitátorem se postupového kola zúčastní pedagog, který recitátora připravoval.

 

Upozornění na změnu prostor konání přehlídky! Recitační přehlídka se v letošním roce uskuteční v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Knihovna Jiřího Mahena sídlí na ulici Kobličná 4, Brno. Mapu naleznete zde.

Informace k tisku: DS_recitace_kraj_2019

MgA. Petr David

tel.: +420 776 033 473

email: detskascena@luzanky.cz

 

Soutěžící

Celkem: 0

V tomto kole nejsou dosud přihlášeni žádní soutěžící.