Krajské kolo

Koordinátor kola:
Stav:
v přípravě
Termín přihlášek:
08.02.2019
Termín konání:
02.04.2019
Čas prezence:
8:45
Místo konání:
Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, ALE AŽ VE TŘETÍM PATŘE = 4. nadzemní podlaží !!!

Jihomoravský kraj

Do krajského kola matematické olympiády postoupí všichni soutěžící, kteří 

  • odevzdají úlohy domácího kola svému vyučujícímu v řádném termínu (pondělí 21. 1. 2019) a alespoň čtyři z šesti úloh budou hodnoceny jako vyhovující (zodpovídá příslušný koordinátor MO na škole, ten může "delegovat" své pravomoce na příslušné vyučující jednotlivých soutěžících)
  • v úterý 29. 1. 2019 úspěšně vyřeší úlohy klauzurního (=školního) kola, tj. vyřeší tři soutěžní úlohy na nejméně 10 bodů z 18 možných (zodpovídá příslušný koordinátor MO)

Opravené úlohy DOMÁCÍHO (!!!  kvůli stanovení přesného pořadí soutěžících v krajském kole dle programu Excelence SŠ !!!) i KLAUZURNÍHO kola zašle školní koordinátor MO na adresu Viktor Ježek, Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14, 658 70 BRNO tak, aby úlohy došly "na jeho stůl" nejpozději  v pátek 8. 2. 2019 do 9:00. Spolu s opravenými úlohami zašlete prosím také seznam soutěžících (emailem na jezek@jaroska.cz nebo vložte papír do obálky se soutěžními úlohami), kde u každého soutěžícího uveďte datum narození a aktuální třídu, kterou soutěžící navštěvuje. Bez těchto informací "okradete" svoji školu o případný (velmi nezanedbatelný) příspěvek na talenty, který JmKraj posílá za úspěšné reprezentování školy (nejen) v předmětových olympiádách, přičemž striktně vyžaduje uvedení těchto údajů v systému chces-soutezit.cz

Všechny tyto výše uvedené údaje (s výjimkou třídy, ta v systému není) zároveň zadejte do tohoto systému. Provozovatel tohoto serveru prosí o opatrnost zejména při zadávání "starých" soutěžících, tedy těch, kteří už v systému jsou zavedeni. Za adminy tohoto serveru prosím: Vždy před zadáním soutěžícího si nechte jeho jméno vyhledat, zdali není již v databázi zadáno. Je-li zadáno, zkontrolujte prosím všechny údaje včetně školy a data narození. Pokud vše souhlasí, navrhněte jeho nominaci do krajského kola MO. Teprve pokud soutěžící v databázi není (nikdy předtím nesoutěžil v žádné olympiádě, SOČ apod...), zadejte jeho osobní údaje, přiřaďte ho ke své škole a navrhněte jeho nominaci.

Do krajského kola budou nominováni a tedy i pozváni ti soutěžící, kteří budou zadáni do tohoto systému a kteří budou potvrzeni jednatelem matematické olympiády Mgr. Ježkem (poté, co obdrží opravené školní kolo klasickou poštou a "prověří" ho:-).

Soutěžící

Celkem: 54
Jméno Hodnocení
. Krátký Jakub
body: 0
úspěšný: Ne
. Kostrhun Jan
body: 0
úspěšný: Ne
. Havlen Vojtěch
body: 0
úspěšný: Ne
. Danielová Ema Wayan
body: 0
úspěšný: Ne
. Pernicová Klára
body: 0
úspěšný: Ne
. Klajbl David
body: 0
úspěšný: Ne
. Vacek Martin
body: 0
úspěšný: Ne
. Slavíček Radek
body: 0
úspěšný: Ne
. Juráš Daniel
body: 0
úspěšný: Ne
. Kamenský David
body: 0
úspěšný: Ne
. Kalaš Karel
body: 0
úspěšný: Ne
. Smažinka Petr
body: 0
úspěšný: Ne
. Pezlar Zdeněk
body: 0
úspěšný: Ne
. Baják Tomáš
body: 0
úspěšný: Ne
. Vala Ondřej
body: 0
úspěšný: Ne
. Jobranová Sára
body: 0
úspěšný: Ne
. Kuča Jakub
body: 0
úspěšný: Ne
. Osička Jakub
body: 0
úspěšný: Ne
. Babič Petr
body: 0
úspěšný: Ne
. Vondrášek Jakub
body: 0
úspěšný: Ne
. Hrbáč Adam
body: 0
úspěšný: Ne
. Kubíček Ondřej
body: 0
úspěšný: Ne
. Horáková Daniela
body: 0
úspěšný: Ne
. Grycz Tomáš
body: 0
úspěšný: Ne
. Králíčková Lucie
body: 0
úspěšný: Ne
. Sáčková Eliška
body: 0
úspěšný: Ne
. Suchomelová Veronika
body: 0
úspěšný: Ne
. Rubášová Julie
body: 0
úspěšný: Ne
. Uhrová Barbora
body: 0
úspěšný: Ne
. Janáček Václav
body: 0
úspěšný: Ne
. Nguyen Thuc Cong Tuan
body: 0
úspěšný: Ne
. Richter Martin
body: 0
úspěšný: Ne
. Nanjo Tadeáš
body: 0
úspěšný: Ne
. Unge David Olof
body: 0
úspěšný: Ne
. Hodek Jakub
body: 0
úspěšný: Ne
. Matuška Jindřich
body: 0
úspěšný: Ne
. Kalvoda Jiří
body: 0
úspěšný: Ne
. Tešnar Michal
body: 0
úspěšný: Ne
. Farská Natálie
body: 0
úspěšný: Ne
. Čech Lubor
body: 0
úspěšný: Ne
. Rádl Jakub
body: 0
úspěšný: Ne
. Fabiánek Filip
body: 0
úspěšný: Ne
. Nguyen Hoai Linh
body: 0
úspěšný: Ne
. Dvořáčková Klára
body: 0
úspěšný: Ne
. Blažík Vojtěch
body: 0
úspěšný: Ne
. Koksová Viktorie
body: 0
úspěšný: Ne
. Šálek Martin
body: 0
úspěšný: Ne
. Procházka David
body: 0
úspěšný: Ne
. Češka Denis
body: 0
úspěšný: Ne
. Perout Daniel
body: 0
úspěšný: Ne
. Večeřová Alena
body: 0
úspěšný: Ne
. Micka Vojtěch
body: 0
úspěšný: Ne
. Matulová Kateřina
body: 0
úspěšný: Ne
. Sedlák Václav
body: 0
úspěšný: Ne