Soutěže žáků základních uměleckých škol kategorie: Komorní hra s převahou dechových nástrojů dřevěných