Atletika - Středoškolský atletický pohár kategorie: SLSŠ hoši