Evropa ve škole - výtvarný obor kategorie: 3. kategorie dle věku

Krajská kola

Toto je nejnižší kolo, další podřízená kola nejsou.