Krajské kolo

Koordinátor kola:
Stav:
v přípravě
Termín přihlášek:
03.04.2020
Termín konání:
23.04.2020
Čas prezence:
8:30
Místo konání:
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 Brno-střed

Jihomoravský kraj

Přehlídka dětských recitátorů je přehlídka nejzajímavějších a nejinspirativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů. Prostřednictvím tvořívé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova a rozvojí mluvních a komunikačních schopností a dovedností.

Přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci ze základních škol, nižších stupňů gymnázií, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a dalších institucí.

 

 

Pro vítěze oblastních kol nulté, I. a II. kategorie

se krajské kolo bude konat Knihovně Jiřího Mahena v Brně

ve čtvrtek 23. 4. 2020

Pro vítěze oblastních kol III. a IV. kategorie

se krajské kolo bude konat Knihovně Jiřího Mahena v Brně

v pátek 24. 4. 2020

 

nultá věková kategorie (žáci 1.ročníků ZŠ)

I. věková kategorie (žáci 2. - 3.ročníků ZŠ)

II. věková kategorie (žáci 4.- 5.ročníků ZŠ)

III. věková kategorie (žáci 6. - 7. ročníků ZŠ a analogické ročníky víceletého gymnázia)

IV. věková kategorie (žáci 8. - 9. ročníku ZŠ a analogické ročníky víceletého gymnázia)

 

Sólisté nulté , 1. a 2. kategorie se hlásí na přehlídku pouze s jedním textem.

Sólisté 3. a 4. kategorie mají připraveny dva texty.

Do vyššího kola postupují nejvýše dvě vystoupení z každé kategorie.

Nultá a první kategorie končí na úrovni kraje, nepostupuje na celostátní přehlídku Dětská scéna.

 

Přihlášky (zde přiložený formulář) zašlete nejpozději do 3. 4. 2020

Společně s přihláškou je třeba také zaslat texty recitátorů (s uvedením jména recitátora a kategorie), na email: detskascena@luzanky.cz

Se sólovým recitátorem se postupového kola zúčastní pedagog, který recitátora připravoval.

 

Recitační přehlídka se uskuteční v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 Brno. Mapu naleznete zde

 

Prezence bude probíhat v knihovně od 8:30, začínat budeme v 9:00. Předpokládaný konec je do 15:00.

 

 

Těšíme se na společné setkání.

 

Za organizátory

 

MgA. Petr David

garant přehlídky

mobil: 776 033 473

detskascena@luzanky.cz

 

Soutěžící

Celkem: 0

V tomto kole nejsou dosud přihlášeni žádní soutěžící.