Soutěže žáků základních uměleckých škol - proběhla okresní kola PŘED mimořádnými opatřeními, vyjma okresního kola ve HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE v okrese Břeclav a Hodonín. Soutěž v krajských kolech se nekonala. kategorie: Hra na smyčcové nástroje