Krajské kolo

Koordinátor kola:
Stav:
uzavřeno
Termín přihlášek:
06.04.2018
Termín konání:
25.04.2018
Čas prezence:
8:45
Místo konání:
Aula Q brněnského VUT, Technická 2, přímo u zastávky autobusu linky 53 Technícká

Krajské kolo Jihomoravského kraje, kat. D

FO_D_kraj_2018

 

 

Nabídka pro doprovod soutěžících - https://www.jaroska.cz/node/1386

Do krajského kola fyzikální olympiády postoupí všichni soutěžící, kteří 

  • odevzdají úlohy domácího kola svému vyučujícímu v řádném termínu (pondělí 26. 3. 2018) a alespoň pět ze sedmi úloh bude hodnoceno jako vyhovující (= alespoň 5 bodů z 10 a zároveň se soutěžící pokusil řešit experimentální úlohu - nemusí být vyřešena úspěšně; zodpovídá příslušný koordinátor FO na škole, ten může "delegovat" své pravomoce na příslušné vyučující jednotlivých soutěžících.
  • Opravené úlohy DOMÁCÍHO kola zašle školní koordinátor FO na adresu Viktor Ježek, Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14, 658 70 BRNO tak, aby úlohy došly "na jeho stůl" nejpozději  v pátek 6. 4. 2018 do 9:00. Spolu s opravenými úlohami zašlete prosím také seznam soutěžících (emailem na jezek@jaroska.cz nebo vložte papír do obálky se soutěžními úlohami), kde u každého soutěžícího uveďte datum narození a aktuální třídu, kterou soutěžící navštěvuje. Bez těchto informací "okradete" svoji školu o případný (velmi nezanedbatelný) příspěvek na talenty, který JmKraj posílá za úspěšné reprezentování školy (nejen) v předmětových olympiádách, přičemž striktně vyžaduje uvedení těchto údajů v systému chces-soutezit.cz

Všechny tyto výše uvedené údaje (s výjimkou třídy, ta v systému není) zároveň zadejte do tohoto systému. Provozovatel tohoto serveru prosí o opatrnost zejména při zadávání "starých" soutěžících, tedy těch, kteří už v systému jsou zavedeni. Za adminy tohoto serveru prosím: Vždy před zadáním soutěžícího si nechte jeho jméno vyhledat, zdali není již v databázi zadáno. Je-li zadáno, zkontrolujte prosím všechny údaje včetně školy a data narození. Pokud vše souhlasí, navrhněte jeho nominaci do krajského kola FO. Teprve pokud soutěžící v databázi není (nikdy předtím nesoutěžil v žádné olympiádě, SOČ apod...), zadejte jeho osobní údaje, přiřaďte ho ke své škole a navrhněte jeho nominaci.

Do krajského kola budou nominováni a tedy i pozváni ti soutěžící, kteří budou zadáni do tohoto systému a kteří budou potvrzeni jednatelem fyzikální olympiády Mgr. Ježkem (poté, co obdrží opravené školní kolo klasickou poštou a "prověří" ho:-).

Soutěžící

Celkem: 48
Jméno Hodnocení
1. Kamenský David
body: 39,0
úspěšný: Ano
2. Kalvoda Jiří
body: 38,5
úspěšný: Ano
3. Čech Lubor
body: 38,5
úspěšný: Ano
4. Daňková Martina
body: 34,5
úspěšný: Ano
5. Slámová Hana
body: 34,0
úspěšný: Ano
6. Vítek Tomáš
body: 34,0
úspěšný: Ano
7. Podivínský Tomáš
body: 30,0
úspěšný: Ano
8. Milička Marek
body: 30,0
úspěšný: Ano
9. Perout Daniel
body: 29,5
úspěšný: Ano
10. Jagoš Filip
body: 29,0
úspěšný: Ano
11. Číp Dominik
body: 28,0
úspěšný: Ano
12. Matuška Jindřich
body: 28,0
úspěšný: Ano
13. Nekula Štěpán
body: 23,0
úspěšný: Ano
14. Láníček Matyáš
body: 23,0
úspěšný: Ano
15. Liška Jaromír
body: 23,0
úspěšný: Ano
16. Křapová Eliška
body: 22,0
úspěšný: Ano
17. Coufal Marek
body: 22,0
úspěšný: Ano
18. Henzl Jakub
body: 22,0
úspěšný: Ano
19. Nekvasil Radek
body: 22,0
úspěšný: Ano
20. Poláček Tobiáš
body: 21,0
úspěšný: Ano
21. Nešpor Matěj
body: 21,0
úspěšný: Ano
22. Němec Martin
body: 20,0
úspěšný: Ano
23. Polách Ondřej
body: 20,0
úspěšný: Ano
24. Výlet Matěj
body: 20,0
úspěšný: Ano
25. Zelenka Petr
body: 19,0
úspěšný: Ano
26. Skoták Vít
body: 17,0
úspěšný: Ano
27. Švábík Marek
body: 15,0
úspěšný: Ano
28. Rozsypal Martin
body: 19,0
úspěšný: Ne
29. Chmela Kamil
body: 15,0
úspěšný: Ne
30. Hanák Petr
body: 15,0
úspěšný: Ne
31. Saleta Richard
body: 15,0
úspěšný: Ne
32. Matulová Kateřina
body: 15,0
úspěšný: Ne
33. Geržičák Daniel
body: 13,0
úspěšný: Ne
34. Rubášová Julie
body: 13,0
úspěšný: Ne
35. Míčková Veronika
body: 13,0
úspěšný: Ne
36. Sedlmajerová Lucie
body: 12,0
úspěšný: Ne
37. Nguyen Thuc Cong Tuan
body: 12,0
úspěšný: Ne
38. Kostrhun Jan
body: 11,0
úspěšný: Ne
39. Konečný Marek
body: 10,0
úspěšný: Ne
40. Vojta Dominik
body: 8,0
úspěšný: Ne
41. Koláček Martin
body: 8,0
úspěšný: Ne
42. Štofková Kristýna
body: 7,0
úspěšný: Ne
43. Kučera Marek
body: 7,0
úspěšný: Ne
44. Stehlík Adam
body: 7,0
úspěšný: Ne
45. Procházka Jan
body: 5,0
úspěšný: Ne
46. Komanec Jeroným
body: 3,0
úspěšný: Ne
47. Pěchoučková Petra
body: 2,0
úspěšný: Ne
99. Svoboda Adam
body: 0,0
úspěšný: Ne