Krajské kolo

Koordinátor kola:
Stav:
vyúčtování
Termín přihlášek:
17.04.2020
Termín konání:
27.05.2020
Čas prezence:
8:45
Místo konání:
webové rozhraní - www.fyzikalniolympiada.cz

Krajské kolo Jihomoravského kraje, kat. B

 

Do krajského kola fyzikální olympiády postoupí všichni soutěžící, kteří 

  • odevzdají úlohy domácího kola svému vyučujícímu v řádném termínu (středa 8. 4. 2020) a alespoň pět ze sedmi úloh bude hodnoceno jako vyhovující (= alespoň 5 bodů z 10 a zároveň se soutěžící pokusil řešit experimentální úlohu - nemusí být vyřešena úspěšně; zodpovídá příslušný koordinátor FO na škole, ten může "delegovat" své pravomoce na příslušné vyučující jednotlivých soutěžících.
  • Opravené úlohy DOMÁCÍHO kola zašle školní koordinátor FO na adresu Viktor Ježek, Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14, 658 70 BRNO tak, aby úlohy došly "na jeho stůl" nejpozději  v pátek 17. 4. 2020 do 9:00. Spolu s opravenými úlohami zašlete prosím také seznam soutěžících (emailem na jezek@jaroska.cz nebo vložte papír do obálky se soutěžními úlohami), kde u každého soutěžícího uveďte datum narození a aktuální třídu, kterou soutěžící navštěvuje. Bez těchto informací "okradete" svoji školu o případný (velmi nezanedbatelný) příspěvek na talenty, který JmKraj posílá za úspěšné reprezentování školy (nejen) v předmětových olympiádách, přičemž striktně vyžaduje uvedení těchto údajů v systému chces-soutezit.cz

Všechny tyto výše uvedené údaje (s výjimkou třídy, ta v systému není) zároveň zadejte do tohoto systému. Provozovatel tohoto serveru prosí o opatrnost zejména při zadávání "starých" soutěžících, tedy těch, kteří už v systému jsou zavedeni. Za adminy tohoto serveru prosím: Vždy před zadáním soutěžícího si nechte jeho jméno vyhledat, zdali není již v databázi zadáno. Je-li zadáno, zkontrolujte prosím všechny údaje včetně školy a data narození. Pokud vše souhlasí, navrhněte jeho nominaci do krajského kola FO. Teprve pokud soutěžící v databázi není (nikdy předtím nesoutěžil v žádné olympiádě, SOČ apod...), zadejte jeho osobní údaje, přiřaďte ho ke své škole a navrhněte jeho nominaci.

Do krajského kola budou nominováni a tedy i pozváni ti soutěžící, kteří budou zadáni do tohoto systému a kteří budou potvrzeni jednatelem fyzikální olympiády Mgr. Ježkem (poté, co obdrží opravené školní kolo klasickou poštou a "prověří" ho:-).

Soutěžící

Celkem: 16
Jméno Hodnocení
1. Kamenský David
body: 39,5
úspěšný: Ano
2. Čech Lubor
body: 39,0
úspěšný: Ano
3. Jagoš Filip
body: 38,0
úspěšný: Ano
4. Kalvoda Jiří
body: 37,5
úspěšný: Ano
5. Vítek Tomáš
body: 36,5
úspěšný: Ano
6. Milička Marek
body: 32,0
úspěšný: Ano
7. Matuška Jindřich
body: 31,5
úspěšný: Ano
8. Daňková Martina
body: 30,5
úspěšný: Ano
9. Rozsypal Martin
body: 27,0
úspěšný: Ano
10. Chmela Kamil
body: 23,5
úspěšný: Ano
11. Nekula Štěpán
body: 23,0
úspěšný: Ano
12. Švábík Marek
body: 20,0
úspěšný: Ano
13. Križan Karol
body: 16,5
úspěšný: Ano
14. Nešpor Matěj
body: 7,0
úspěšný: Ano
999. Číp Dominik
body: 0,0
úspěšný: Ne
999. Poláček Tobiáš
body: 0,0
úspěšný: Ne