Krajské kolo

Koordinátor kola:
Stav:
vyúčtování
Termín přihlášek:
17.04.2020
Termín konání:
27.05.2020
Čas prezence:
8:45
Místo konání:
elektronicky na webu www.fyzikalniolympiada.cz

Krajské kolo Jihomoravského kraje, kat. C

 

Do krajského kola fyzikální olympiády postoupí všichni soutěžící, kteří 

  • odevzdají úlohy domácího kola svému vyučujícímu v řádném termínu (středa 8. 4. 2020) a alespoň pět ze sedmi úloh bude hodnoceno jako vyhovující (= alespoň 5 bodů z 10 a zároveň se soutěžící pokusil řešit experimentální úlohu - nemusí být vyřešena úspěšně; zodpovídá příslušný koordinátor FO na škole, ten může "delegovat" své pravomoce na příslušné vyučující jednotlivých soutěžících.
  • Opravené úlohy DOMÁCÍHO kola zašle školní koordinátor FO na adresu Viktor Ježek, Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14, 658 70 BRNO tak, aby úlohy došly "na jeho stůl" nejpozději  v pátek 17. 4. 2020 do 9:00. Spolu s opravenými úlohami zašlete prosím také seznam soutěžících (emailem na jezek@jaroska.cz nebo vložte papír do obálky se soutěžními úlohami), kde u každého soutěžícího uveďte datum narození a aktuální třídu, kterou soutěžící navštěvuje. Bez těchto informací "okradete" svoji školu o případný (velmi nezanedbatelný) příspěvek na talenty, který JmKraj posílá za úspěšné reprezentování školy (nejen) v předmětových olympiádách, přičemž striktně vyžaduje uvedení těchto údajů v systému chces-soutezit.cz

Všechny tyto výše uvedené údaje (s výjimkou třídy, ta v systému není) zároveň zadejte do tohoto systému. Provozovatel tohoto serveru prosí o opatrnost zejména při zadávání "starých" soutěžících, tedy těch, kteří už v systému jsou zavedeni. Za adminy tohoto serveru prosím: Vždy před zadáním soutěžícího si nechte jeho jméno vyhledat, zdali není již v databázi zadáno. Je-li zadáno, zkontrolujte prosím všechny údaje včetně školy a data narození. Pokud vše souhlasí, navrhněte jeho nominaci do krajského kola FO. Teprve pokud soutěžící v databázi není (nikdy předtím nesoutěžil v žádné olympiádě, SOČ apod...), zadejte jeho osobní údaje, přiřaďte ho ke své škole a navrhněte jeho nominaci.

Do krajského kola budou nominováni a tedy i pozváni ti soutěžící, kteří budou zadáni do tohoto systému a kteří budou potvrzeni jednatelem fyzikální olympiády Mgr. Ježkem (poté, co obdrží opravené školní kolo klasickou poštou a "prověří" ho:-).

Soutěžící

Celkem: 25
Jméno Hodnocení
1. Sendlerová Nela
body: 34,0
úspěšný: Ano
2. Kohl Jiří
body: 33,5
úspěšný: Ano
3. Mlečka Martin
body: 33,0
úspěšný: Ano
4. Šikula Josef
body: 31,5
úspěšný: Ano
5. Krška Adam
body: 30,5
úspěšný: Ano
6. Stránský Vojtěch
body: 29,5
úspěšný: Ano
7. Foukal Lukáš
body: 29,0
úspěšný: Ano
8. Brablec Tomáš
body: 27,5
úspěšný: Ano
9. Vrbová Blanka
body: 25,0
úspěšný: Ano
10. Kozubek Adam
body: 24,0
úspěšný: Ano
11. Klapetek Vojtěch
body: 24,0
úspěšný: Ano
12. Zatloukal Tomáš
body: 22,0
úspěšný: Ano
13. Konečný Jonáš
body: 18,0
úspěšný: Ano
14. Hojač Jan
body: 17,0
úspěšný: Ano
15. Kroupa Tomáš
body: 16,0
úspěšný: Ano
16. Ratošňuk Artur
body: 14,0
úspěšný: Ano
17. Válek Vojtěch
body: 13,0
úspěšný: Ano
18. Lorenc David
body: 10,0
úspěšný: Ano
19. Straka Jakub
body: 7,0
úspěšný: Ano
20. Suchánek Jakub
body: 7,0
úspěšný: Ano
21. Zapletalová Karolína
body: 7,0
úspěšný: Ano
22. Černý Filip
body: 5,0
úspěšný: Ano
23. Kučera Radek
body: 2,5
úspěšný: Ano
999. Baránek Tomáš
body: 0,0
úspěšný: Ne
999. Pijáček Jan
body: 0,0
úspěšný: Ne