Krajské kolo

Koordinátor kola:
Stav:
vyúčtování
Termín přihlášek:
17.04.2020
Termín konání:
27.05.2020
Čas prezence:
8:45
Místo konání:
elektronicky na webu www.fyzikalniolympiada.cz

Krajské kolo Jihomoravského kraje, kat. D

 

Do krajského kola fyzikální olympiády postoupí všichni soutěžící, kteří 

  • odevzdají úlohy domácího kola svému vyučujícímu v řádném termínu (středa 8. 4. 2020) a alespoň pět ze sedmi úloh bude hodnoceno jako vyhovující (= alespoň 5 bodů z 10 a zároveň se soutěžící pokusil řešit experimentální úlohu - nemusí být vyřešena úspěšně; zodpovídá příslušný koordinátor FO na škole, ten může "delegovat" své pravomoce na příslušné vyučující jednotlivých soutěžících.
  • Opravené úlohy DOMÁCÍHO kola zašle školní koordinátor FO na adresu Viktor Ježek, Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14, 658 70 BRNO tak, aby úlohy došly "na jeho stůl" nejpozději  v pátek 17. 4. 2020 do 9:00. Spolu s opravenými úlohami zašlete prosím také seznam soutěžících (emailem na jezek@jaroska.cz nebo vložte papír do obálky se soutěžními úlohami), kde u každého soutěžícího uveďte datum narození a aktuální třídu, kterou soutěžící navštěvuje. Bez těchto informací "okradete" svoji školu o případný (velmi nezanedbatelný) příspěvek na talenty, který JmKraj posílá za úspěšné reprezentování školy (nejen) v předmětových olympiádách, přičemž striktně vyžaduje uvedení těchto údajů v systému chces-soutezit.cz

Všechny tyto výše uvedené údaje (s výjimkou třídy, ta v systému není) zároveň zadejte do tohoto systému. Provozovatel tohoto serveru prosí o opatrnost zejména při zadávání "starých" soutěžících, tedy těch, kteří už v systému jsou zavedeni. Za adminy tohoto serveru prosím: Vždy před zadáním soutěžícího si nechte jeho jméno vyhledat, zdali není již v databázi zadáno. Je-li zadáno, zkontrolujte prosím všechny údaje včetně školy a data narození. Pokud vše souhlasí, navrhněte jeho nominaci do krajského kola FO. Teprve pokud soutěžící v databázi není (nikdy předtím nesoutěžil v žádné olympiádě, SOČ apod...), zadejte jeho osobní údaje, přiřaďte ho ke své škole a navrhněte jeho nominaci.

Do krajského kola budou nominováni a tedy i pozváni ti soutěžící, kteří budou zadáni do tohoto systému a kteří budou potvrzeni jednatelem fyzikální olympiády Mgr. Ježkem (poté, co obdrží opravené školní kolo klasickou poštou a "prověří" ho:-).

Soutěžící

Celkem: 21
Jméno Hodnocení
1. Hynšt Josef
body: 29,0
úspěšný: Ano
2. Hronová Anna
body: 28,5
úspěšný: Ano
3. Soural Josef
body: 24,5
úspěšný: Ano
4. Sochor Jakub
body: 24,0
úspěšný: Ano
5. Engler Jan
body: 23,0
úspěšný: Ano
6. Horský Pavel
body: 21,0
úspěšný: Ano
7. Chaloupka Aleš
body: 17,0
úspěšný: Ano
8. Tesař Pavel
body: 17,0
úspěšný: Ano
9. Kubín Karel
body: 15,0
úspěšný: Ano
10. Motyková Anna
body: 14,5
úspěšný: Ano
11. Hrubý Jakub
body: 14,0
úspěšný: Ano
12. Stehlík Jan
body: 13,0
úspěšný: Ano
13. Ondruška Kristián
body: 12,5
úspěšný: Ano
14. Sekaninová Petra
body: 12,5
úspěšný: Ano
15. Piňos Petr
body: 11,0
úspěšný: Ano
16. Přikrylová Karolína
body: 9,0
úspěšný: Ano
17. Strnad Vladimír
body: 8,0
úspěšný: Ano
999. Križan Karol
body: 0,0
úspěšný: Ne
999. Staněk Milan
body: 0,0
úspěšný: Ne
999. Chrástová Kamila
body: 0,0
úspěšný: Ne
999. Roblíčková Alena
body: 0,0
úspěšný: Ne