Chemická olympiáda - KK kat. A a E a celostátní kolo těchto kat. a OK kat. D proběhla PŘED mimoř.opatř.; krajská kola kat. B, C, D se nekonala kategorie: E - pro školy s odborným zaměřením

Grand Prix Chemique

Soutěžící

Celkem: 0

V tomto kole nejsou dosud přihlášeni žádní soutěžící.

Mezinárodní kolo

Ústřední/Celostátní kola