IČO Název Typ subjektu Oblast
43420656 Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace Organizátor Jihomoravský kraj
60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Organizátor Jihomoravský kraj
70285837 Maják - středisko volné času Vyškov, příspěvková organizace Organizátor Jihomoravský kraj
25457977 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Organizátor Jihomoravský kraj
44946902 SVČ Ivančice, p.o. Organizátor Jihomoravský kraj
62690094 Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové Organizátor Česká republika
60461373 Vysoká škola chemicko - technologická v Praze Organizátor Česká republika
45768455 Národní institut pro další vzdělávání Organizátor Česká republika
49464213 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Slamova 17 Organizátor Jihomoravský kraj
00216208 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce Organizátor Česká republika
61989592 Katedra Algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc Organizátor Česká republika
70890650 Jihočeský kraj, Krajský úřad, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Kraj Jihočeský kraj
00444537 Česká astronomická společnost Organizátor Česká republika
70889546 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Kraj Královéhradecký kraj
670 067 61 Základní umělecká škola Arthura Nikische, příspěvková organizace Základní umělecká škola Jihomoravský kraj
25691376 Středisko praktického vyučování hotelu Inter. Continental s.r.o. Střední škola Hlavní město Praha